Cambridge luyện thi

Direct English

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cambridge luyện thi

Direct English

Cambridge English

  • Truy cập WiFi miễn phí
  • Truy cập WiFi miễn phí
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Ireland - Cork, County Cork
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Ireland - Cork, County Cork
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ