Đọc Mô tả chính thức

Đại học Cambridge thi quốc tế (CIE) là nhà cung cấp lớn nhất thế giới về trình độ quốc tế và chương trình A-level của họ là trình độ chuyên môn dự bị Đại học được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Học sinh tại hơn 150 quốc gia theo đuổi CIE kiểm tra xet nghiệm mỗi năm để được vào các trường đại học có uy tín trên toàn thế giới, bao gồm cả những người trong Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand và Úc.

Brickfields Asia College (BAC), một đối tác liên kết quốc tế Cambridge là tự hào cung cấp các chương trình CIE A-level mà sẽ cho phép học sinh tiến bộ vào độ trong Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Tài chính, ITC, Truyền thông, Luật, Marketing và Truyền thông đại chúng giữa những người khác.

Học sinh nên xem xét liệu các tiêu chuẩn hoặc Express Route sẽ phù hợp với họ tốt hơn.

Với lộ Express, sinh viên có thể hoàn thành của họ A-Levels chỉ trong 11 tháng, từ tháng Giêng đến tháng mười một và có thể bắt đầu năm bằng đầu tiên của họ trong kinh doanh hay luật pháp trong tháng Giêng và thực sự bắt đầu năm thứ hai của khóa học Bằng cấp của họ trong tháng chín , tiết kiệm một năm nghiên cứu tổng thể của họ - đại học nhanh hơn.

Chúng tôi thường hạn chế sinh viên có tùy chọn này để 2 A-Levels, nhưng đây là mức bình thường vào các đối tác trường đại học Vương quốc Anh của chúng tôi mà trong nhiều trường hợp học sinh trong Luật kinh doanh hoặc học hai năm đầu tiên của họ tại Malaysia sau đó tới Anh để cuối cùng của họ năm, trừ khi họ muốn để nghiên cứu tất cả ba năm chỉ trong một quốc gia.

Tuy nhiên đối với những người muốn có 3 hoặc nhiều hơn các đối tượng lộ tiêu chuẩn sẽ là lựa chọn tốt nhất và điều này phải mất khoảng 18 tháng để hoàn thành, sau đó thời gian sinh viên có thể quyết định có nên tiếp tục nghiên cứu của họ với chúng tôi hoặc tham dự các trường đại học khác, hoặc là cách chúng tôi sẽ có vui mừng thông báo cho bạn lựa chọn tốt nhất.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Brickfields Asia College »

Khóa học này là Qua mạng, Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
11 - 18 tháng
Toàn thời gian
Price
5,682 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date