Cao đẳng nghệ thuật nghiên cứu ngành công nghiệp âm nhạc

Diablo Valley College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cao đẳng nghệ thuật nghiên cứu ngành công nghiệp âm nhạc

Diablo Valley College

Vui lòng truy cập Trung tâm Giáo dục Quốc tế Tại Diablo Valley College

Cơ hội nghề nghiệp có thể

Lựa chọn nghề nghiệp bao gồm: dây dẫn, cải biên, bộ phim ghi bàn / nhà soạn nhạc, kinh doanh âm nhạc / quản lý, biên tập âm nhạc, giám sát âm nhạc / đạo diễn, nhạc sĩ, nhận dạng ký, biên tập viên (xuất bản âm nhạc in), giám đốc dàn hợp xướng, kỹ thuật midi, ghi âm kỹ sư, giám đốc phòng thu hoặc người quản lý , thiết kế âm thanh, kỹ thuật viên âm thanh, và điều phối viên du lịch. Nhiều ngành nghề đòi hỏi nhiều hơn hai năm nghiên cứu.

Kết quả học tập chương trình

Kết quả học tập chương trình đã được phát triển cho mỗi trong ba lựa chọn cho giáo dục phổ thông và tất cả các chương trình cấp bằng đại học và chứng chỉ.

Học sinh phải hoàn thành mỗi khóa học cần thiết cho việc lớn với một "C" lớp hoặc cao hơn. Một số khóa học có thể đáp ứng cả hai yêu cầu đào tạo lớn và nói chung; Tuy nhiên, các đơn vị chỉ được tính một lần.

Giấy chứng nhận thành tích - nghiên cứu ngành công nghiệp âm nhạc

Chương trình Giấy chứng nhận này chuẩn bị học sinh cho một sự nghiệp trong ngành công nghiệp âm nhạc. Chương trình có một sự tập trung kinh doanh nhấn mạnh một xu hướng ngành công nghiệp đòi hỏi nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển dự án hoàn thành. Chương trình được thiết kế để sản xuất các chuyên gia ngành công nghiệp âm nhạc nổi tròn có khả năng tất cả các khía cạnh của quá trình sản xuất âm nhạc bao gồm ghi âm, tiếp thị và phân phối. Cùng kỹ năng thiết lập cũng chuẩn bị học sinh cho nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn của ngành công nghiệp âm nhạc như nhà điều hành kỹ thuật số âm thanh máy trạm, ghi âm kỹ sư, nhà sản xuất, nhà soạn nhạc, nhà cải biên, nhạc sĩ, nhà thiết kế âm thanh, quản lý nghệ sĩ, nhà phân phối và đại diện tiếp thị.

Để kiếm được một giấy chứng nhận thành tích, học sinh phải hoàn tất các khóa học yêu cầu với một "C" lớp hoặc cao hơn. Khóa học yêu cầu có sẵn trong các buổi tối và trong ngày.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Price
Giá
Miễn phí
Locations
Hoa Kỳ - Pleasant Hill, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - San Ramon, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Pleasant Hill, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - San Ramon, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ