Chương trình Chuyên gia Đa phương tiện Arena (AMSP) là một Khóa học Nâng cao Hai năm, giúp bạn đào tạo 2D và 3D, Hoạt ảnh, Đa phương tiện, Thiết kế Web và Chơi game.
Khóa học sẽ đưa bạn qua quá trình chỉ đạo nghệ thuật, kịch bản và nghệ thuật hoạt hình cũng như công việc của dự án. Chương trình này không chỉ làm sắc nét những kỹ năng sáng tạo của bạn mà còn cung cấp đào tạo theo định hướng việc làm đảm bảo sự phát triển toàn diện cho phù hợp với yêu cầu của ngành.
Khóa học được cung cấp từ Arena Animation, là một trong những nhà cung cấp giáo dục hoạt hình có kinh nghiệm nhất tại Ấn Độ. Viện đã đào tạo hơn 4 lakh sinh viên tại 20 quốc gia trên thế giới.
Từ năm 1996, Arena Animation đã tập trung cung cấp chất lượng giáo dục trong Hoạt hình, Phát thanh, Tiếp thị kỹ thuật số, Đa phương tiện, VFX và Thiết kế Web và Đồ hoạ. Sinh viên Arena đã có vị trí tuyển dụng với các studio lớn của Ấn Độ và quốc tế.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại EDULINK INTERNATIONAL COLLEGE NAIROBI »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date