Các Chứng nhận ở Sri Lanka

Xem tất cả Các Chương trình cấp Chứng nhận Hàng đầu ở Sri Lanka 2018/2019

Thạc sĩ

Giấy chứng nhận được trao sau khi học viên đã hoàn thành các yêu cầu nhất định. Các giấy chứng nhận giúp các nhà tuyển dụng và các nhà tuyển sinh sau đại học biết rằng học viên đã có đủ kĩ năng và kinh nghiệm cần thiết để thành công trong công việc hoặc trong việc học cao hơn.

Mặc dù có rất nhiều cơ hội cho giáo dục đại học ở Sri Lanka, một việc tốt của các cư dân lựa chọn không tham gia các tổ chức này. Mặc dù áp lực quốc tế đã giúp một số trong phát triển, đề nghị các trường đại học thường gặp kháng từ người dân địa phương.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Khóa học Hàng đầu ở Sri Lanka 2018/2019

Đọc nhiều hơn

Giấy chứng nhận cơ sở trong công nghệ thông tin - chương trình trước cử nhân

SLIIT COMPUTING
Tại trường Toàn thời gian 1 năm January 2019 Sri Lanka Colombo

Đây là thời điểm một chương trình năm cung cấp trong các ngày trong tuần. Sinh viên hoàn thành chương trình có đủ điều kiện để nhận Giấy chứng nhận Foundation trong IT với con đường để hoàn thành một văn bằng về CNTT. [+]

Giấy chứng nhận Foundation Công nghệ thông tin - Pre-Cử nhân Chương trình

Nhập học tại là mở cho chương trình này. Hãy tìm mẫu đơn đính kèm.

CHƯƠNG TRÌNH

Nền tảng Giấy chứng nhận trong chương trình Công nghệ Thông tin (FCIT) được thiết kế bởi SLIIT Computing phối hợp với Edexcel Anh, Curtin University of Technology Australia và Đại học Shefield Hallam, Anh cung cấp một khóa học dự bị đại học con đường duy nhất cho những sinh viên không đáp ứng được học đại học điều kiện nhập học đại học. Hoàn thành thành công của chương trình này được trợ sinh viên đạt được nhập cảnh vào Diploma trong chương trình Công nghệ thông tin tại SLIIT Computing để tiến hành Đại học Đối tác nước ngoài nhượng quyền tiến hành tại SLIIT Computing.... [-]