Đọc Mô tả chính thức

Chương trình đào tạo thể thao

Các chương trình hai năm nghiên cứu trong Athletic Đào tạo tại ICC được thiết kế cho những sinh viên quan tâm đến một nghề chăm sóc y tế liên hệ chuyên trong việc chăm sóc sức khỏe của các vận động viên. Huấn luyện viên thể thao ICC sinh viên sẽ được tập huấn kiến ​​thức thể thao có giá trị và kỹ năng thông qua cả hai viện nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế.

Khi không trực tiếp giao dịch với một chấn thương ở nơi làm việc hoặc trên các sân chơi, huấn luyện viên thể thao thường xuyên làm việc để giáo dục mọi người về cách để tránh thương tích phổ biến như bong gân, căng và các công việc khác hoặc các môn thể thao liên quan đến chấn thương.

Độc lập Community College cấp bằng Cao đẳng Khoa học Bằng cấp trong Athletic Đào tạo với trọng tâm trong y học thể thao, chăm sóc khẩn cấp, và phòng chống thương tích. ICC giảng viên sinh viên được giảng dạy có giá trị học thuật cũng như kinh nghiệm thực tế và tay-on-đào tạo thông qua việc tham gia vào các đội thể thao của trường.

Học kỳ đầu tiên

 • Thành phần tiếng Anh
 • Sinh học nói chung
 • Giới thiệu về Athletic Đào tạo
 • First Aid: Đối phó với tình trạng khẩn cấp
 • Thực tập trong Athletic Đào tạo tôi

Thứ hai học kỳ

 • Anh Thành phần II
 • Đại số hoặc cao hơn
 • Tâm lý chung
 • Giải phẫu học & Sinh lý học
 • Chăm sóc & Phòng chống chấn thương Athletic

Học kỳ thứ ba

 • Cá nhân và sức khỏe cộng đồng hoặc dinh dưỡng
 • Hóa học chung
 • Thuật ngữ y tế
 • Nghệ thuật / Nhân Văn tự chọn
 • Thực tập trong Athletic Đào tạo II

Thứ tư Học kỳ

 • Xã hội / Khoa học tự chọn Behavioral
 • Nghệ thuật / Nhân Văn tự chọn
 • Chức năng Kinesiology
 • Nói trước công chúng
 • Các khái niệm máy tính & ứng dụng hoặc hệ thống thông tin máy tính
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 11 các khóa học tại Independence Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date