Chương trình bảo dưỡng máy bay (b2)

Chung

Chương trình mô tả

Đại học Hàng không Georgia bắt đầu quá trình đào tạo từ tháng 10 năm 2017 về các chương trình dạy nghề: "Khai thác Máy bay (phi công thương mại của trực thăng)"; "Bảo dưỡng máy bay (B1.1)" và "Bảo dưỡng máy bay (B.2)

Việc triển khai các chương trình giáo dục dạy nghề được đề cập trở nên khả thi sau khi Đại học Hàng không Georgia trở thành người chiến thắng trong Tài khoản Thách thức Thiên niên kỷ (MCA) và Dự án Thách thức Thiên niên kỷ (MCK) được gọi là Kỹ năng Công nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực (ISWD). Trong khuôn khổ thực hiện dự án, các chương trình dạy nghề và cơ sở vật chất-giáo dục-đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu (EASA)

Sau khi thành công tốt nghiệp sinh viên chương trình đào tạo có thể làm việc tại các công ty đối tác của Đại học Hàng không Georgia hoạt động trong ngành hàng không dân dụng.

Điều kiện tiên quyết :

  • Chứng chỉ giáo dục phổ thông (12 năm)
  • Chứng chỉ tiếng Anh (B2) hoặc vượt qua kỳ thi Anh ngữ tại trường đại học
  • Tài liệu y tế №IV -100 / A

Thời gian học : 2 năm

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Các nhà tuyển dụng tiềm năng :
Công ty hàng không quốc tế Georgia, Sân bay, Tổ chức bảo trì kỹ thuật, Nhà máy hàng không, Tổ chức giáo dục

Mức lương trung bình : 500 - 1500 $

Bắt đầu năm học: Tháng 10 năm 2017

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2017

Giới thiệu về trường

Georgia has big traditions in aviation industry. Strong aviation is a prerequisite country’s strength and development. Exactly this circumstance became fundamental reason for foundation of aviation ed ... Đọc thêm

Georgia has big traditions in aviation industry. Strong aviation is a prerequisite country’s strength and development. Exactly this circumstance became fundamental reason for foundation of aviation educational-scientific institute in 1992. This institute was developed in the structure of Georgian Technical University. Đọc ít hơn