Chương trình giáo dục bậc cao

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Giáo dục Điều hành

Từ năm 2015, ASE đã cung cấp hai chương trình chứng chỉ như là một phần của danh mục Executive Education: Giấy chứng nhận đánh giá tác động và Chứng chỉ Tài chính Định lượng. Chứng chỉ đánh giá tác động đào tạo sinh viên trong việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu đánh giá tác động, phân tích và giải thích các tập dữ liệu thực nghiệm và dữ liệu gần như thực nghiệm. Nó cũng giới thiệu cho sinh viên về các chiến lược thực hiện cải cách chính sách công. Các mô-đun khóa học bao gồm Giới thiệu phần mềm thống kê, Phương pháp thực nghiệm và Phân tích hiệu quả chi phí. Chương trình này phân biệt chính nó thông qua cách tiếp cận giảng dạy thực tế tập trung vào các trường hợp thực tế và quản lý chương trình.

Giấy chứng nhận trong Tài chính định lượng tìm kiếm để đào tạo sinh viên trong các ứng dụng của các phương pháp toán học và thống kê để Tài chính và Quản lý. Chương trình cũng cung cấp đào tạo về tài chính và kiểm toán thị trường nhằm chuẩn bị cho sinh viên quản lý trong lĩnh vực ngân hàng. Một số mô-đun bao gồm Thị trường Tài chính, Thống kê và Áp dụng Kinh tế lượng. Cả hai chương trình đều dành cho những người có trình độ Thạc sĩ có mong muốn hiểu được hệ thống chính sách công, tài chính và quản lý dự án.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The African School of Economics is headquartered in Abomey-Calavi, (Cotonou, Benin). We currently offer four graduate programs at the Masters level: Master in Mathematics, Economics and Statistics (MM ... Đọc thêm

The African School of Economics is headquartered in Abomey-Calavi, (Cotonou, Benin). We currently offer four graduate programs at the Masters level: Master in Mathematics, Economics and Statistics (MMES), Master in Business Administration (MBA), Master in Development Studies (MDS) and Master in Public Administration (MPA). We also have an executive education program and a Ph.D. program in Economics. Đọc ít hơn
Cotonou , Princeton + 1 Hơn Ít hơn