Đọc Mô tả chính thức

các chương trình mùa hè của chúng tôi cung cấp cho các sinh viên đủ điều kiện từ tất cả thế giới cơ hội để tham gia vào các công việc học tập đầy thử thách trong công ty của đồng nghiệp người chia sẻ khả năng và tình yêu học tập đặc biệt của họ. Tất cả các giảng viên tại ESRA được công nhận giáo viên và chuyên gia làm việc. Chúng tôi tập trung vào các học giả nghiêm ngặt và học tập mà còn về kinh nghiệm xã hội mà kết quả từ việc đưa sinh viên quốc tế với nhau.

Chương trình này giới thiệu sinh viên chỉ đạo, bắn súng, và chỉnh sửa một bộ phim ngắn (3-5 phút chiều dài).

Học sinh học cách viết kịch bản của họ, làm thế nào để sử dụng thiết bị làm phim kỹ thuật số trong các buổi hội thảo và đi vào sản xuất.

Nó giới thiệu sinh viên từng bước từ ý tưởng sáng tạo để hoàn thành một dự án phim ngắn.

Trong hai tuần đầu tiên của chương trình, khóa học bao gồm các phương pháp tiếp cận lý thuyết của cách kể chuyện và cấu trúc tường thuật, trực quan ngữ pháp, ánh sáng và hình ảnh và sinh viên phát triển các kịch bản riêng của họ trong các buổi hội thảo.

Trong hai tuần cuối của chương trình, sinh viên trực tiếp, chụp và chỉnh sửa một bộ phim ngắn 3-5 phút. Chương trình này có các bài giảng, chiếu và thảo luận về các bộ phim kinh điển, hội thảo thiết thực và kinh nghiệm thực tế.

Chương trình kéo dài 4 tuần và có thể được chia thành hai phần của 2 tuần mà có thể được thực hiện riêng trong tháng của tháng Bảy.
Nó có sẵn trong Paris và Nice ở Pháp và ở Brussels Bỉ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại ESRA - École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Bảy 2019
Duration
4 tuần
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date