Các PEL là một sáng kiến ​​của Sở Quan hệ quốc tế và học hợp tác của Đại học của chúng tôi được thiết kế để giải quyết thực tế Mỹ Latinh từ các môn học khác nhau.

Chương trình này nhằm mục đích cung cấp các kiến ​​thức về các vấn đề của chính mình trong khu vực của chúng tôi, ngoài những vấn đề của Argentina, mở con mắt của những nét văn hóa, lịch sử, kinh tế, nghệ thuật và chính trị là bộ phận cơ bản của bản sắc của chúng tôi .

Trong nhiều khóa học đa dạng của các khoa của UCA đề xuất, bạn sẽ tìm thấy PEL một cơ hội duy nhất để tận hưởng một kinh nghiệm học tập mà sẽ đưa bạn đến chủ đề cụ thể mà bạn sẽ không tìm thấy bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Được thiết kế cho sinh viên quốc tế, các khóa học này cũng là extension- mở như tất cả các sinh viên của trường Đại học của chúng tôi. Trong khi họ nhận được trong quá trình thông tin Tuần định hướng trực tiếp từ các giáo viên phụ trách mỗi khóa học, chúng tôi cung cấp cho họ khả năng để truy cập các nội dung hướng dẫn tối thiểu, nơi bạn sẽ tìm thấy danh sách của tất cả các vật liệu tạo nên PEL với một mô tả ngắn gọn của từng UCA.

Các khóa học được cung cấp là khối lượng công việc tương tự và được chuyển đổi thành tín trong khuôn khổ trao đổi học thuật. Các dịch vụ học tập trong chương trình có các khóa học được giảng dạy trong tiếng Tây Ban Nha và / hoặc tiếng Anh.

Để vượt qua các khóa học PEL bạn phải đáp ứng các yêu cầu tương tự như đối với bất kỳ tài liệu của UCA:

  • Tham dự ít nhất 75% các lớp học.
  • Phê duyệt midterms và đánh giá khác để thiết lập các giáo viên trong mỗi trường hợp.
  • Đi qua các kỳ thi hoặc làm việc cuối cùng mà có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản, theo quyết định của mỗi giáo viên.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Spanish (Argentina)

Xem 8 các khóa học tại Pontificia Universidad Católica Argentina »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date