Chương trình Dự bị Thạc sỹ Quốc tế

London South Bank University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chương trình Dự bị Thạc sỹ Quốc tế

London South Bank University

Khóa học này chỉ dành cho sinh viên quốc tế từ các nước không thuộc EU.


Chương trình này là lý tưởng cho các sinh viên độc lập, không thuộc EU đã hoàn thành chương trình đại học và đang tìm kiếm sự tiến bộ được đảm bảo (tùy thuộc vào việc đạt được mức độ của Thạc sĩ tại Vương quốc Anh.

Master's Foundation sẽ cho phép bạn cải thiện tiếng Anh của bạn trong khi học các kỹ năng học tập và phương pháp nghiên cứu mà bạn sẽ cần trong quá trình học thạc sĩ của bạn.

Bạn sẽ học tập và sống trong khuôn viên trường để bạn trở thành một phần của cuộc sống đại học ngay từ đầu. Điều này bao gồm việc sử dụng đầy đủ các cơ sở học tập, xã hội và thể thao của trường đại học.


Chế độ

Toàn thời gian (tối đa 25 giờ mỗi tuần)


Thời lượng

1, 2 hoặc 3 thuật ngữ,


Mô-đun

Học sinh nghiên cứu một sự kết hợp của các mô-đun để chuẩn bị tốt nhất cho họ cho bằng Thạc sĩ của họ đã chọn:

  • Các phương pháp nghiên cứu, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch dự án, dẫn đến một dự án nghiên cứu
  • Mô-đun kinh doanh
  • Tiếng Anh học thuật và kỹ năng học tập
  • Các lớp học tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh LSBU.


Yêu cầu đầu vào

Anh

  • 3 thuật ngữ - từ 5.0 IELTS hoặc tương đương, không có phần tử đơn nào nhỏ hơn 4.5
  • 2 từ - từ 5,5 IELTS hoặc tương đương, không có phần tử đơn nào nhỏ hơn 5,0
  • 1 học kỳ - từ 6.0 IELTS hoặc tương đương, không có phần tử đơn nào dưới 5.5


Học tập

Việc tham gia vào Chương trình Dự bị Đại học có thể đáp ứng các yêu cầu đầu vào được chỉ định.

Tất cả các mô-đun có thể thay đổi theo trường đại học và có thể khác với các mô-đun bạn được cung cấp trong quá trình học.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối June 10, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
1 - 3 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ