Tổng quan về Chương trình ESL
American National English Language Institute

American National English Language Institute cung cấp đào tạo toàn diện ở nhiều cấp độ về học tập và dạy tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong nền kinh tế toàn cầu đang cạnh tranh. Chúng tôi hoàn thành điều này thông qua:

 • Các khóa học dạy nghề nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh
 • Chuẩn bị cho sinh viên thành công trong lĩnh vực học tập và chuyên môn
 • Đẩy mạnh việc đắm mình của sinh viên trong văn hoá Mỹ thông qua một ngày dự kiến ​​và các chuyến đi qua đêm để:
  • Nâng cao nhận thức toàn cầu
  • Tăng cường khả năng làm chủ tiếng Anh của bạn
  • Học tiếng lóng của người Mỹ
  • Học hỏi lịch sử và văn hoá Mỹ
  • Chúc vui vẻ!

Mục tiêu Thể chế

 • Cung cấp các chương trình tiếng Anh để nâng cao trình độ Anh ngữ của học sinh để học tập và giảng dạy môi trường.
 • Chuẩn bị cho sinh viên chuyển tiếp thành công sang nhiều môi trường học tập khác nhau trong học tập (TOEFL® / IELTS®) hoặc giảng dạy.
 • Lồng ghép sinh viên vào văn hoá Mỹ để nâng cao nhận thức toàn cầu.

Mục tiêu Thể chế

 1. Nâng cao kinh nghiệm giáo dục của sinh viên bằng tiếng Anh thông qua các giảng viên và nhân viên có trình độ cao sử dụng một mô hình học tập riêng.
 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường học tập thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng cần thiết cho học sinh để thành công trong việc chuyển đổi sang các thiết lập học thuật khác nhau trong học tập hoặc giảng dạy bằng cách sử dụng các chương trình đào tạo chất lượng, nguồn lực học tập, thiết bị và cơ sở vật chất.
 3. Nâng cao kinh nghiệm của học sinh bằng cách cung cấp các hoạt động ngâm văn hoá và các cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hoá Mỹ.
ỨNG DỤNG

Bắt đầu từ hôm nay. Để tìm hiểu thêm về Chương trình ESL của chúng tôi, hãy nói chuyện với đại diện Chương trình ESL hoặc bắt đầu quá trình đăng ký của bạn ngay bây giờ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Cập nhật lần cuối November 20, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
2 - 15 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
2,330 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date