Việc làm trong Quản trị kinh doanh dồi dào và phạm vi của các doanh nghiệp là không giới hạn. Sinh viên tốt nghiệp chương trình quản lý kinh doanh của chúng tôi được chuẩn bị tốt cho các vị trí trong ngân hàng, tài chính và bán hàng, dịch vụ khách hàng và nhiều công việc phi lợi nhuận, phi lợi nhuận và chính phủ khác. Họ được đào tạo về các công nghệ máy tính mới nhất để nâng cao năng suất của họ, đảm bảo cho họ một lợi thế cạnh tranh so với các ứng viên công việc khác.

Trách nhiệm chính của người quản lý doanh nghiệp bao gồm các nhiệm vụ quản trị cho doanh nghiệp. Các nhiệm vụ này bao gồm tiếp thị, kế toán, phân tích ngân sách và các trách nhiệm quản lý kinh doanh khác. Sinh viên chương trình quản lý kinh doanh sẽ tìm hiểu cách thực hiện phân tích ngân sách để tìm cách làm cho doanh nghiệp sinh lợi hơn. Với kỹ năng phân tích ngân sách mạnh, sinh viên chương trình quản lý doanh nghiệp sẽ học cách thấy trước nhu cầu của công ty và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Trong Chương trình Quản lý Kinh doanh, sinh viên Mildred Elley sẽ tìm hiểu về hành vi và cấu trúc của tổ chức. Họ sẽ được chuẩn bị để suy nghĩ phân tích và phê phán. Sinh viên chương trình quản lý kinh doanh sẽ có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và sẽ được chuẩn bị để giao tiếp cả bằng lời và bằng văn bản.

Chương trình quản lý kinh doanh

Tham dự Mildred Elley có nghĩa là bạn không chỉ nhận được trải nghiệm giáo dục có chất lượng cao hơn, mà còn có nghĩa là bạn có quyền truy cập vào đào tạo công việc quản lý doanh nghiệp tiên tiến nhất hiện có. Mildred Elley cũng cung cấp nhiều lợi ích khác nhau cho sinh viên chương trình quản lý kinh doanh.

  • Viện trợ tài chính
  • Hỗ trợ vị trí công việc suốt đời
  • Lịch học linh hoạt
  • Được chấp thuận cho lợi ích giáo dục cựu chiến binh
  • Đánh giá nghề nghiệp miễn phí
  • Chào mừng sinh viên quốc tế

Hỗ trợ vị trí công việc suốt đời

Có nhiều cơ hội tiềm năng cho việc sắp xếp nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp từ Mildred Elley với bằng cấp hoặc chứng chỉ, hãy tận hưởng sự hỗ trợ sắp xếp công việc suốt đời của chúng tôi và sẵn sàng theo đuổi sự nghiệp bổ ích trong quản lý kinh doanh.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại Mildred Elley »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date