Đọc Mô tả chính thức

Các khóa học tối ở Đức

Trong 15 năm nay, Deutschinstitut đã cung cấp các khóa học buổi tối của Đức (cấp độ A1 đến C1) trong một bầu không khí thân thiện, quốc tế. Bạn sẽ không tìm thấy giá trị tốt hơn cho tiền ở Vienna! Thời gian khóa học: Thứ Ba và Thứ Năm *, 6.30pm đến 9pm Thời lượng: 2 tháng Đơn vị mỗi khóa học: 41,5 đơn vị 45 phút mỗi lần) Người tham gia: 6-16 người tham gia Giá: € 265, - (€ 250, - **) bao gồm. tài liệu khóa học Tham gia một khóa học buổi tối tại Deutschinstitut ! Các khóa học mới bắt đầu mỗi tháng thứ hai!

Thứ ba

Januar / Februar 2019

08.01.-26.02.2019

Tháng 4 năm 2019

05.03.-25.04.2019 (außer18.04.)

Mai / Juni 2019

02.05.-27.06.2019 (außer 30.05., 20.06.)

Tháng 7 tháng 8 năm 2019

09,07.-29,08.2019 (außer15,08.)

Tháng 9 / Tháng 10 năm 2019

Ngày 05 tháng 09-ngày 24.10.2019

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

31.10.-19.12.2019

Thứ hai

Januar / Februar 2019 (2 Monate)

07.01.-25.02.2019

März / Tháng 4 năm 2019 (2 Monate)

04.03.-24.04.2019 (außer 22.04.)

Mai / Juni 2019 (2 Monate)

06.05.-26.06.2019 (außer 10,06.)

Juli / tháng 8 năm 2019 (2 Monate)

08,07.-28,08.2019 (außer14,08.)

Tháng 9 / Tháng 10 năm 2019 (2 Monate)

04,09.-23.10.2019

Ngày 11 tháng 11 năm 2019 (2 Monate)

30.10.-18.12.2019


Các khóa học có thể được tham gia chỉ trong một tháng. * Một số cấp độ khóa học cũng và / hoặc chỉ có sẵn vào Thứ Hai và Thứ Tư.
** Học phí được trả trước một tuần trước ngày bắt đầu khóa học của chúng tôi được giảm giá!

Chương trình được giảng dạy bằng:
Tiếng Đức

Xem 1 các khóa học tại Deutschinstitut.at »

Cập nhật lần cuối December 18, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
1 - 24 tháng
Bán thời gian
Price
265 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Interview with a course participant (German only)