Chưa xác định

Chung

Chương trình mô tả

Năm tuần học ba lô và hội thảo viết ở Colorado

Trong Học kỳ Mùa hè HMI , các học sinh lớp 10, 11 và 12 tăng lên từ khắp đất nước tham gia vào một trải nghiệm mùa hè độc đáo ở Dãy núi Rocky. Họ khám phá bản thân tốt nhất của mình qua hai chuyến đi phượt, khám phá khả năng tiềm ẩn và cách dẫn dắt người khác. Thông qua một loạt các hội thảo viết, sinh viên tìm thấy tiếng nói của mình, cải thiện văn xuôi và tích lũy kinh nghiệm viết văn ở trình độ đại học, cuối cùng tạo ra một bài luận trau chuốt có thể được sử dụng cho các ứng dụng đại học hoặc như một tuyên bố cá nhân hấp dẫn.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The High Mountain Institute is a 501 (c)(3) nonprofit organization that welcomes students of diverse racial, ethnic, social-economic, and geographic backgrounds.

The High Mountain Institute is a 501 (c)(3) nonprofit organization that welcomes students of diverse racial, ethnic, social-economic, and geographic backgrounds. Đọc ít hơn