Read the Official Description

Trọng tâm chính của khóa học này là tiếng Anh để giao tiếp.

15 giờ mỗi tuần của các lớp học tiếng Anh tổng quát

  • Ở các cấp độ A1-C2
  • Học sinh tuổi 16+
  • Quy mô lớp học tối đa 16
  • Bắt đầu Bất kỳ thứ hai
  • Thời gian 15 giờ mỗi tuần
  • Tối thiểu ở 2 tuần

Lợi ích

  • Nghiên cứu trên một khuôn viên với hơn 3.500 sinh viên Anh và sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới
  • Thưởng thức một loạt các hoạt động thú vị và câu lạc bộ với Anh và học sinh quốc tế
  • Truy cập vào cổng Chi365 tự học mới và ứng dụng
  • Một quanh năm chương trình xã hội quốc tế, các chuyến đi và các sự kiện
ENG15
Program taught in:
Anh

See 2 more programs offered by Chichester College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
2 - 24 tuần
Bán thời gian
Price
170 GBP
mỗi tuần, 2-11 tuần khóa học.