Chuyên gia văn phòng microsoft 2013

EDULINK INTERNATIONAL COLLEGE NAIROBI

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chuyên gia văn phòng microsoft 2013

EDULINK INTERNATIONAL COLLEGE NAIROBI

Khóa học giúp học sinh / sinh viên tốt nghiệp / tất cả mọi người, người biết chữ bằng máy tính. Nó trang bị cho bạn các kỹ năng xử lý dữ liệu và kỹ năng tự động hóa văn phòng, điều cần thiết trong thế giới ngày nay trên máy vi tính.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Kenya - Nairobi, Nairobi County
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Kenya - Nairobi, Nairobi County
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ