Đọc Mô tả chính thức

Học sinh có hai lựa chọn để nhập học:

  • Xét tuyển vào chỉ Maia - để khám phá các lựa chọn trường đại học ở Mỹ
  • Xét tuyển vào Maia & Đại học Đối tác - nhập học có điều kiện để một trường đại học trước khi đến Mỹ

Học sinh tại Học viện Quốc tế Massachusetts (Maia) tập trung vào việc phát triển năng nghe, nói, đọc, và kỹ năng viết trong khi cũng đang chuẩn bị cho nhu cầu học tập của học Đại học tại Mỹ. Các mục tiêu của chương trình giảng dạy Maia là:

  • để cung cấp ESL giảng dạy thích hợp cho trình độ tiếng Anh của sinh viên
  • để trau dồi kỹ năng học tập của học sinh cho sự thành công trong tương lai đại học
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
1 - 2 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date