Chuyên sâu tiếng Anh để học đại học

Massachusetts International Academy

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chuyên sâu tiếng Anh để học đại học

Massachusetts International Academy

Học sinh có hai lựa chọn để nhập học:

  • Xét tuyển vào chỉ Maia - để khám phá các lựa chọn trường đại học ở Mỹ
  • Xét tuyển vào Maia & Đại học Đối tác - nhập học có điều kiện để một trường đại học trước khi đến Mỹ

Học sinh tại Học viện Quốc tế Massachusetts (Maia) tập trung vào việc phát triển năng nghe, nói, đọc, và kỹ năng viết trong khi cũng đang chuẩn bị cho nhu cầu học tập của học Đại học tại Mỹ. Các mục tiêu của chương trình giảng dạy Maia là:

  • để cung cấp ESL giảng dạy thích hợp cho trình độ tiếng Anh của sinh viên
  • để trau dồi kỹ năng học tập của học sinh cho sự thành công trong tương lai đại học
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Marlborough, Massachusetts
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Hoa Kỳ - Marlborough, Massachusetts
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ