Đọc Mô tả chính thức

CHƯƠNG TRÌNH CNTT

Công nghệ đang tiến bộ và tiến triển với tốc độ kỷ lục. Công nghệ thông tin là một lực tác động đến các tổ chức thuộc mọi quy mô. Các công ty cần phải đối mặt với những môi trường thay đổi nhịp độ nhanh này và tự trang bị cho mình những thách thức do các lực lượng mang lại. Chương trình này sẽ chuẩn bị các chuyên gia để phát triển tư duy chiến lược, tinh chỉnh kỹ thuật của họ, giúp hiểu các chức năng kinh doanh cốt lõi và cuối cùng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh nâng cao thông qua việc sử dụng công nghệ. Những người tham gia sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ trong kinh doanh vì lợi thế chiến lược và năng suất được cải thiện. Những người tham gia sẽ phát triển kỹ năng và ý thức kinh doanh của mình và quản lý hiệu quả các nhóm, dự án và quy trình để mang lại giá trị vượt trội.

Tác động cá nhân

 • Khám phá cách công nghệ hiện tại thay đổi trong điện toán đám mây, thiết bị di động, phương tiện truyền thông xã hội và các lĩnh vực khác đang thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu
 • Tận dụng những thay đổi công nghệ cho lợi thế cạnh tranh
 • Chiến lược về cách tạo ra một nền văn hóa thuận cả hai tay để hỗ trợ sự đổi mới
 • Nhận biết cách xây dựng quyền lực cá nhân và ảnh hưởng trong tổ chức của bạn

Phương pháp đào tạo

Loạt bài Masterclass Công nghệ thông tin GBNTC cung cấp cho người tham gia một cái thang để trèo lên trong việc nâng cao kiến ​​thức của một người từ khóa học này sang khóa học tiếp theo. Mỗi lớp học tổng thể bao gồm: các bài giảng ngắn, nghiên cứu điển hình, bài tập thực hành, thảo luận nhóm, chia sẻ kiến ​​thức với các đồng nghiệp trong ngành và trải nghiệm thực tế được gắn trực tiếp vào vai trò và chức năng mà người tham gia sẽ phục vụ trong tổ chức tương ứng của họ. Các công cụ giáo dục được sử dụng trong việc phát triển các phiên này là bắt nguồn từ thực tiễn tốt nhất; GBNTC sẽ sử dụng các cuộc khảo sát bằng giọng nói của Giám đốc điều hành thực tế, phân tích tác động ngành và quan sát thị trường. Các phiên thách thức người tham gia, là thực tế và dễ hiểu và có thể được chuyển giao bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh.

Đề cương chương trình

Công nghệ thông tin chiến lược nâng cao (2 ngày)

Masterclass này được thiết kế để cung cấp cho các giám đốc điều hành tài chính, các nhà quản lý và chuyên gia có hiểu biết tổng thể và sâu sắc về những lợi thế và rủi ro của máy tính doanh nghiệp và internet, trong việc đạt được mục tiêu tài chính, hiệu quả và các mục tiêu khác. Khóa đào tạo chuyên sâu và được thiết kế để giúp người tham gia hiểu rõ về chi phí, kinh tế và cơ hội do hệ thống máy tính của công ty cung cấp, internet, điện toán đám mây, tiêu chuẩn mở và truyền thông xã hội. Họ sẽ hiểu những lợi thế và rủi ro của công ty và máy tính internet, trong việc đạt được mục tiêu tài chính, hiệu quả và các mục tiêu khác và có thể lập kế hoạch làm thế nào để giới thiệu các hệ thống máy tính doanh nghiệp hiệu quả, điện toán đám mây và Phần mềm như một Dịch vụ.

Trí tuệ nhân tạo và tương tác giữa con người và máy tính (4 ngày)

Khóa học này điều tra các thuật toán để thực hiện các tác nhân dựa trên kiến ​​thức hạn chế nguồn lực có ý nghĩa và hành động trên thế giới. Các chủ đề bao gồm, tìm kiếm, học máy, lý luận xác suất, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, biểu diễn tri thức và logic.

Tình báo kinh doanh và khai thác dữ liệu (4 ngày)

Chương này cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng để phát triển, áp dụng và nghiên cứu hiệu quả các hệ thống kinh doanh thông minh. Đây là những hệ thống thông tin trên máy vi tính hỗ trợ một tổ chức trong quá trình ra quyết định. Nhiều kỹ thuật được sử dụng trong lĩnh vực này được củng cố bởi các số liệu thống kê tiên đoán và mô hình toán học.

Khái niệm lập trình (2 ngày)

Chương này bao gồm các khái niệm hiện đại về khái niệm và viết các chương trình mà học sinh sẽ gặp phải trong nhiều khóa học khoa học máy tính. Khóa học này đã tìm thấy một ứng dụng sâu sắc trong lĩnh vực Khoa học Máy tính. Mục tiêu của khóa học này là giới thiệu học sinh sử dụng các khái niệm và cấu trúc khác nhau để viết các chương trình. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng để chọn ngôn ngữ tốt nhất để giải quyết một vấn đề cụ thể liên quan đến thiết kế và phát triển chương trình.

Công nghệ điện toán đám mây (3 ngày)

Các ứng dụng máy tính được lưu trữ trên các tài nguyên ảo được điều chỉnh động có sẵn khi các dịch vụ được xem xét. Các ứng dụng "đám mây thường trú" cộng tác và không cộng tác được phân tích về chi phí, tính độc lập của thiết bị / vị trí, khả năng mở rộng, độ tin cậy, bảo mật và tính bền vững. Kiến trúc đám mây thương mại và địa phương được kiểm tra.

Quản lý nội dung doanh nghiệp (2 ngày)

Masterclass này được thiết kế để cung cấp cho người tham gia tất cả các công cụ cần thiết để thu thập, lưu trữ, quản lý, bảo vệ và cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ trong tổ chức của họ thành công. Masterclass cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho việc quản lý tất cả các loại tài nguyên thông tin, cũng như khía cạnh kỹ thuật của việc làm như vậy. Kết quả là, nó giải quyết một số công nghệ và thành phần liên quan đến Quản lý tài sản kỹ thuật số, Quản lý quy trình kinh doanh, Tài liệu điện tử và Quản lý bản ghi, Quy trình làm việc và Quản lý nội dung web. Những người tham gia sẽ tìm hiểu và đạt được các kỹ năng chiến lược cũng như các ví dụ thực hành tốt nhất để thực hiện thực tế tại nơi làm việc của họ

Nguyên tắc cơ bản về đa phương tiện (2 ngày)

Những người tham gia được giới thiệu với lý thuyết, khái niệm và ứng dụng đa phương tiện dựa trên máy tính. Các chủ đề bao gồm xuất bản trên máy tính để bàn, siêu văn bản, đồ họa trình bày, hình ảnh đồ họa, hoạt ảnh, âm thanh, video, đa phương tiện trên World Wide Web và các kỹ thuật soạn thảo đa phương tiện tích hợp.

Các yếu tố cần thiết về công nghệ thông tin (2 ngày)

Chương này bao gồm một phạm vi rộng các khái niệm công nghệ và xu hướng phát triển hiện tại và tương lai trong công nghệ thông tin, và các nguyên tắc cơ bản cho việc sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin dựa trên máy tính. Sẽ có sự nhấn mạnh đặc biệt trên mạng và máy tính phân tán, bao gồm cả World Wide Web. Các chủ đề khác bao gồm: phần cứng và hệ điều hành, công cụ phát triển phần mềm và quy trình, cơ sở dữ liệu quan hệ, bảo mật và mật mã, ứng dụng doanh nghiệp và thương mại điện tử. Thực hành tiếp xúc với các công cụ Web, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng đồ họa (GUI).

Giới thiệu về mạng (2 ngày)

Giới thiệu về Mạng giải thích các khái niệm cơ bản về mạng máy tính về mặt học sinh có thể dễ dàng hiểu, sử dụng các khái niệm chung cho mỗi ngày, trải nghiệm phi tính toán. Giới thiệu ngắn gọn về lịch sử mạng cung cấp ngữ cảnh, giải thích cách mạng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Khóa học nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản về mạng, giải thích phần mềm và phần cứng giúp mạng có thể hoạt động. Khóa học nhấn mạnh sự hiểu biết về cách thức và lý do mạng hoạt động, thay vì tập trung vào việc ghi nhớ các thuật ngữ hoặc số. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mạng máy tính cơ bản, chẳng hạn như kết nối Internet, định cấu hình kết nối với Nhà cung cấp dịch vụ Internet và tạo mạng riêng. Khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên nền tảng họ cần để bắt đầu đào tạo chứng nhận máy tính trong lĩnh vực kỹ thuật.

Giới thiệu về quản lý cơ sở dữ liệu

Học sinh có thể nâng cao kiến ​​thức cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (SQL) truyền thống và kiến ​​thức quản lý thông tin của họ. Mỗi khóa học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng xử lý thông tin thực tế cần thiết trong các phòng công nghệ thông tin, tài chính và tiếp thị, cũng như các hoạt động back-end trong một loạt các thiết lập của công ty. Với chương trình chuyên nghiệp trong quản trị và quản lý dữ liệu, sinh viên sẽ có được sự hiểu biết toàn diện và đa dạng về các nguyên tắc và công cụ cơ sở dữ liệu trong xã hội theo định hướng dữ liệu ngày nay.

Giới thiệu về thiết kế web và đồ họa (2 ngày)

Trong chương này, học sinh sẽ học những điều cơ bản về thiết kế và phát triển một trang web. Chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc thiết kế và cách chúng áp dụng trong môi trường dựa trên web, tìm hiểu cách điều hướng và trình bày nội dung hiệu quả và nghiên cứu sâu vào quá trình phát triển. Chúng tôi xem xét một số cách thức, trong, ngoài và cạm bẫy của việc làm việc với khách hàng và bao gồm một số kỹ thuật quản lý trang web và các vấn đề về trợ năng.

Giới thiệu về hệ điều hành và phần cứng hiện đại (2 ngày)

Học sinh học những kiến ​​thức cơ bản về kiến ​​trúc máy tính và học cách sử dụng một hệ điều hành đương đại. Yêu cầu phần cứng, thành phần phần cứng, khả năng tương thích phần mềm và chủ đề cài đặt hệ thống được đề cập cùng với chẩn đoán sau khi cài đặt, lưu trữ, bảo mật và hệ thống và sửa chữa. Các chủ đề cũng bao gồm thảo luận về xu hướng ngành công nghiệp công nghệ hiện tại và tương lai.

Các ứng dụng thiết bị thông minh (Enterprise, Mass Market, Open Source) (3 ngày)

Phát triển ứng dụng thiết bị thông minh được bao phủ bởi các công nghệ hàng đầu về thị trường đại chúng và công nghệ mã nguồn mở trên các thiết bị truyền thông, nền tảng di động và robot. Bằng cách sử dụng các bộ công cụ hiện đại, người tham gia xem xét thiết kế và phát triển trên các thiết bị "thông minh" mô phỏng và thực tế bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, cảm biến, bộ truyền động, máy bay và robot.

Quản trị CNTT (2 ngày)

Quản trị CNTT là đưa ra quyết định theo cách có cấu trúc lặp lại để hỗ trợ đầu tư và sử dụng CNTT để đạt được mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu của quản trị CNTT là đảm bảo đầu tư CNTT tạo ra giá trị kinh doanh và giảm thiểu rủi ro CNTT. Lớp học này sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn cần thiết để đánh giá và chỉ đạo việc sử dụng CNTT để hỗ trợ tổ chức. Và học cách theo dõi việc sử dụng CNTT để đạt được các kế hoạch và điều chỉnh chiến lược CNTT với mục tiêu tổ chức của bạn.

Quản lý dự án CNTT (2 ngày)

Điều quan trọng là phải được thông báo về các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án mới và cải tiến trong thị trường cạnh tranh ngày nay, nơi chỉ có những người quản lý dự án tốt nhất sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách kịp thời, tiết kiệm chi phí và có ý thức về chất lượng. Masterclass này kết hợp lý thuyết học thuật với các kỹ thuật đã được chứng minh từ các công ty hàng đầu cung cấp thông tin chi tiết quan trọng và các công cụ thiết thực để quản lý dự án, danh mục đầu tư và các hệ thống phức tạp. Sau khi hoàn thành Masterclass này, bạn sẽ có thể chứng minh trình độ trong tất cả các công cụ quản lý dự án cơ bản và kỹ thuật phần mềm và cũng có được kiến ​​thức về lập kế hoạch và phát triển một kế hoạch dự án toàn diện và vòng đời phát triển phần mềm.

Các vấn đề pháp lý và đạo đức trong công nghệ thông tin (2 ngày)

Các vấn đề pháp lý hiện hành trong công nghệ thông tin được giải quyết bao gồm các yếu tố của hợp đồng, hệ thống thanh toán và chữ ký số, các mối quan tâm về quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ, các vụ tra tấn kinh doanh và trách nhiệm hình sự bao gồm hack, xâm nhập máy tính và gian lận.

Biện pháp đối phó kỹ thuật và đánh giá rủi ro (2 ngày)

Với sự hiểu biết về các mối đe dọa và lỗ hổng trong an ninh mạng, trong những người tham gia Masterclass này sẽ phát triển các biện pháp đối phó kỹ thuật và đánh giá cần thiết để quản lý các mối đe dọa và rủi ro. Các biện pháp đối phó kỹ thuật như mã hóa, chống virus, tường lửa, phát hiện xâm nhập và kiểm tra thâm nhập sẽ được thảo luận. Bạn cũng sẽ phát triển các kỹ năng để thực hiện và hiểu các kết quả về an ninh, mối đe dọa và đánh giá rủi ro và cũng có thể giải thích rủi ro bảo mật và khởi tạo và quản lý đánh giá rủi ro toàn tổ chức.

Chuyển đổi tổ chức CNTT của bạn (2 ngày)

Để đáp ứng những kỳ vọng mới và cao hơn cho Doanh nghiệp xuất sắc và Khách hàng xuất sắc, các doanh nghiệp nhận thấy rằng dịch vụ CNTT có vai trò nổi bật hơn thậm chí - cần hỗ trợ, và thường nhiên liệu, yêu cầu chuyển đổi kinh doanh. Tuy nhiên, do một loạt các khung pháp lý và thực hành tốt nhất của CNTT khó hiểu, đã có ít chuyển động về phía trước để cải thiện sự đóng góp của các dịch vụ CNTT và sự liên kết kinh doanh của họ. Trong những người tham gia Masterclass này sẽ tìm hiểu một mô hình mới và đã được chứng minh, thay thế quan điểm truyền thống của quy trình CNTT và đạt được sự liên kết chặt chẽ của các hoạt động CNTT và doanh nghiệp. Bạn sẽ biến CNTT thành đối tác chiến lược, thay vì chỉ hỗ trợ và chi phí. Bạn sẽ có thể lập kế hoạch cải tiến thiết thực và cơ cấu cho tổ chức và đạt được chiến thắng nhanh chóng, để cải thiện ngay lập tức mối quan hệ với doanh nghiệp.

Ảo hóa hệ điều hành (3 ngày)

Khóa học này sẽ bao gồm các công nghệ cho phép nhiều phiên bản hệ điều hành được chạy trên một hệ thống vật lý đơn lẻ. Các khái niệm được đề cập sẽ bao gồm hypervisors, máy ảo, paravirtualization và các thiết bị ảo. Cả ảo hóa máy chủ và máy tính để bàn sẽ được kiểm tra chi tiết, với phạm vi bảo hiểm ngắn gọn về ảo hóa lưu trữ và ảo hóa ứng dụng. Lợi ích kinh doanh, các trường hợp kinh doanh và các tác động an ninh của ảo hóa sẽ được thảo luận.

Hiểu biết về ERP (4 ngày)

Một chương liên ngành về khái niệm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để giúp học sinh hiểu các mô-đun phần mềm tích hợp được sử dụng để chạy hầu như tất cả các quy trình nghiệp vụ trong một tổ chức. Khóa học này giải thích và trình bày chi tiết cách thức các quy trình kinh doanh như hậu cần bán hàng, quản lý sản xuất / vật liệu, mua sắm và nguồn nhân lực được hỗ trợ trong gói phần mềm ERP.

Phân tích và kiểm soát lỗ hổng

Chương này giới thiệu học sinh về việc thu thập, bảo quản, trình bày và chuẩn bị bằng chứng máy tính và dựa trên mạng cho mục đích điều tra công ty và thực thi pháp luật hình sự, các hoạt động xác định vai trò trung tâm của máy tính và các học viên pháp y mạng. Học sinh sẽ được giới thiệu đến tội phạm mạng và các công cụ có sẵn để họ có thể điều tra một cách thích hợp tội phạm mạng.

Ai nên tham dự

 • Giám đốc CNTT
 • Nhà chiến lược CNTT
 • Tư vấn quản trị CNTT
 • Người quản lý CNTT
 • Chuyên gia CNTT
 • Quản lý kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Giám đốc tài chính
 • Quản lý chức năng
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 9 các khóa học tại GBN Training Centre »

Cập nhật lần cuối June 21, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
54 ngày
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019