An ninh mạng

Diplomatic Academy

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

An ninh mạng

Diplomatic Academy

An ninh mạng

Khóa học tập trung vào việc giảng dạy các quy tắc và thủ tục cơ bản, về việc bảo mật thông tin và dữ liệu từ một cuộc tấn công mạng bên ngoài. Khóa học được dẫn dắt bởi một chuyên gia về các vấn đề an ninh mạng, người sáng lập Software602, Editel, Akro Real.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối September 26, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 4, 2019
Duration
Thời hạn
7 giờ
Price
Giá
380 EUR
Locations
Cộng hòa Séc - Prague, Prague
Ngày bắt đầu : Tháng 2 4, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 4, 2019
Cộng hòa Séc - Prague, Prague
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ