DIPLOMA TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We believe that individuals possess talents as well as aptitude and if nurtured, educated and trained through an open transfer of knowledge from any culture or civilization in the world, will be able ... Đọc thêm

We believe that individuals possess talents as well as aptitude and if nurtured, educated and trained through an open transfer of knowledge from any culture or civilization in the world, will be able to play a role in developing themselves, society and the nation. Based on this philosophy, we aim to produce professional and semi-professional graduates with academic excellence, high ethical and moral values. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.