Là một phần của mạng lưới các trung tâm được công nhận của Instituto Cervantes và thành viên của Fedele, Trung tâm Giralda là trung tâm khảo sát các kỳ thi DELE diploma. Chúng tôi cung cấp hai định dạng khác nhau của các khóa học chuẩn bị cho kỳ thi DELE: các khóa học kết hợp cả năm hoặc các khóa học chuẩn bị chuyên sâu chỉ 2 tuần trước ngày thi. Khóa DELE kết hợp bao gồm:

 • 20 giờ mỗi tuần của Khóa học Tiếng Anh Chuyên sâu.

Thêm 6 giờ / tuần tập trung vào nội dung DELE vào buổi trưa. 1 đến 4 học sinh / lớp. Chương trình hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, hoạt động văn hoá buổi chiều / buổi tối miễn phí. Khóa học này có mặt ở tất cả các cấp độ, quanh năm, từ 1 tuần đến cả năm học. Tận dụng sự linh hoạt của chúng tôi: các khóa học của chúng tôi bắt đầu vào mỗi thứ Hai hàng năm. Nếu bạn là sinh viên ở trình độ A1 (Beginner), chúng tôi đề nghị những ngày bắt đầu sau đây:

 • 8 tháng Giêng
 • 5 tháng 2
 • 5 tháng 3
 • 2 tháng 4
 • 7 tháng 5
 • 4 tháng 6
 • 2 tháng 7
 • 6 tháng 8
 • 3 tháng 9
 • 1 tháng 10
 • 29 tháng 10
 • 26 tháng 11

Khóa DELE Chuyên sâu

 • 60 giờ trong hai tuần, buổi sáng và buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.

9 giờ sáng -1 giờ chiều, 2 giờ chiều-4 giờ chiều. 4 đến 10 học sinh / lớp. Chương trình hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoạt động văn hoá buổi chiều / buổi tối miễn phí. Ngày bắt đầu: 24 Tháng 4, 26 Tháng 6, 6 Tháng Mười Một Mức độ: B1-B2-C1

Chi phí & Phí

Khóa DELE kết hợp

 • 2 tuần: 580 €
 • 3 tuần: 870 €
 • 4 tuần: 1160 €

Khóa DELE Chuyên sâu

 • 2 tuần: 60 giờ 465 €
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 9 các khóa học tại Giralda Center »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
2 - 4 tuần
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date