Tổng quan

Giáo viên TasTAFE làm việc chặt chẽ với ngành để đảm bảo họ đang giảng dạy các kỹ năng thực hành có liên quan, thực tế dẫn đầu

đến kết quả việc làm. Học sinh sẽ đạt được một loạt các kỹ năng thực tế trong lập trình, mạng, bảo mật mạng, phân phối dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và phát triển web.

Cấu trúc khóa học

Khóa học là một sự pha trộn của học tập lý thuyết và thực tế sử dụng thiết bị thực tế với các khách hàng thực sự. Khóa học tập trung mạnh vào dịch vụ khách hàng và kỹ năng Công nghệ thông tin (CNTT) dựa trên ngành.

Kết quả việc làm

Sinh viên tốt nghiệp sẽ sẵn sàng để có được việc làm trong một loạt các vai trò CNTT bao gồm: Chuyên gia bảo mật ICT, an ninh

Quản trị viên, Quản trị viên hệ thống, Chuyên gia mạng, Nhân viên hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ mạng. Các báo cáo về thị trường việc làm trong tương lai cho thấy kiến ​​thức chuyên môn về CNTT sẽ có nhu cầu mạnh mẽ trong năm năm tới (nguồn: joboutlook.gov.au).

Pathway học thêm

Pathway học tập 2 năm của TasTAFE cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành để bổ sung cho các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này.

Hoàn thành thành công một trong hai Diploma of Networking hoặc Advanced Diploma về Công nghệ Hệ thống Máy tính sẽ cung cấp cho bạn tín dụng 1 năm được đảm bảo đối với Cử nhân Công nghệ Thông tin, tại Đại học Tasmania.

Lưu ý: sinh viên trên con Pathway đến Đại học Tasmania sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh cho khóa học; IELTS (Academic) 6.0 (không có band dưới 5.5).

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại TasTAFE »

Cập nhật lần cuối October 10, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng Bảy 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
27,000 AUD
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng Bảy 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date