Show all

Các loại phổ biến

Các chương trình cấp chứng chỉ

Có rất nhiều loại chứng chỉ: từ đại học cho tới sau đại học và các chứng chỉ nâng cao. Nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau của học viên, đôi khi các chứng chỉ được sử dụng để liên kết giữa các giai đoạn khác nhau trong nghiên cứu học thuật, hay để bổ sung thêm kỹ năng và nâng cao trình độ nghề nghiệp. Các chứng chỉ được cấp trong rất nhiều lĩnh vực như Nghệ thuật, Nhân văn, Kinh doanh, Sinh học và Khoa học đời sống, Kĩ thuật, Công nghệ, Khoa học Tự nhiên và nhiều lĩnh vực khác nữa. Số lượng lớn các chương trình đào tạo chứng chỉ khác nhau có thể làm bạn choáng ngợp - đừng để nó cản trở bạn! Hãy bắt đầu tìm kiếm bằng cách xem các chứng chỉ phổ biến nhất được liệt kê dưới đây.

Chương trình mới thêm vào

Chương trình Thạc sĩ Mô hình Tài chính FMM sẽ cung cấp cho bạn khả năng tạo và hiểu các mô hình tài chính là một trong... [+]
Chương trình Thạc sĩ Mô hình Tài chính FMM sẽ cung cấp cho bạn khả năng tạo và hiểu các mô hình tài chính là một trong những kỹ năng có giá trị nhất trong kinh doanh và tài chính hiện nay. Microsoft Excel với lập trình macro Visual Basic for Application (VBA) đã là phương tiện chủ yếu được sử dụng bởi các chuyên gia tài chính và doanh nghiệp trong việc chuẩn bị và sử dụng đầy đủ các mô hình tài chính và các ứng dụng khác. Tuy nhiên, là kết quả của quy tắc được gọi là '95 / 5 ', có thể kết luận rằng 95% người dùng Excel có thể chỉ sử dụng chỉ 5% sức mạnh của chương trình. [-]
Các tiêu chuẩn đã được tạo ra để phát triển và khen thưởng cho các nhà quản lý doanh nghiệp của ngày hôm nay và tương lai, v&... [+]
Các tiêu chuẩn đã được tạo ra để phát triển và khen thưởng cho các nhà quản lý doanh nghiệp của ngày hôm nay và tương lai, và để tiếp tục mang lại sự công nhận và tính chuyên nghiệp cho các lĩnh vực quản lý. Chương trình cấp 7 sẽ yêu cầu người học đánh giá, thách thức và tổng hợp một loạt các công cụ, kỹ thuật và mô hình quản lý hiện tại. [-]
March 21, 2019 | Brilliance Business School
Được hỗ trợ bởi đội ngũ kiến thức và kinh nghiệm gia tăng của ba nhà cung cấp uy tín kết hợp, những người đã chắt lọc các hoạt động tốt nhất của lĩnh vực Quản l&yacu... [+]
Được hỗ trợ bởi đội ngũ kiến thức và kinh nghiệm gia tăng của ba nhà cung cấp uy tín kết hợp, những người đã chắt lọc các hoạt động tốt nhất của lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực từ Hoa Kỳ (SHRM) và Châu Âu (Trường kinh doanh Rome), các chương trình Quản lý nhân sự do Brilliance cung cấp được cập nhật nhiều hơn , tinh chế và áp dụng. [-]
March 20, 2019 | CDI College
Nếu bạn đang muốn bắt đầu một sự nghiệp mới giúp đỡ những người Canada mới, thì Tư vấn nhập cư với chương trình cấp bằng thực hành tại CDI College là dành cho...
Nếu bạn đang muốn bắt đầu một sự nghiệp mới giúp đỡ những người Canada mới, thì Tư vấn nhập cư với chương trình cấp bằng thực hành tại CDI College là dành cho bạn. [-]

Useful Links

Universities in Việt Nam

Thay đổi địa điểm