ACADEMICCOURSES

So sánh Các Khóa học Bán thời gian về Kỹ năng lãnh đạo ở Úc 2020/2021

Chứng chỉ là một văn bản học thuật được cấp bởi trường học cho thấy sự thành thạo của người học về một lĩnh vực nhất định. Thông thường, chứng chỉ được trao sau khi người học thành công trong việc hoàn thành các khóa học toàn diện về một chủ đề nào đó hoặc về một lĩnh vực học thuật cụ thể.

Lãnh đạo bao gồm việc học về các kỹ năng và khả năng cần thiết cho một người để dẫn dắt một nhóm, nhóm, tổ chức hay công ty. Nó bao gồm việc nghiên cứu một số phong cách lãnh đạo khác nhau, cũng như những đặc điểm phổ biến mà các nhà lãnh đạo hiệu quả có, chẳng hạn như một sức hút và khả năng đưa ra quyết định.

Úc có một nền giáo dục cao hơn trợ cấp cho sinh viên theo học các chương trình đại học. Họ cũng cho vay và tài trợ cho các sinh viên sau đại học. Học tập cao hơn bắt đầu ở cấp độ đại học đến trình độ tiến sĩ được cung cấp trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu.

Yêu cầu thông tin về Các Khóa học Bán thời gian về Kỹ năng lãnh đạo Tốt nhất ở Úc 2020/2021

9 Kết quả trong Kỹ năng lãnh đạo, Úc Filter

Văn bằng Lãnh đạo và Quản lý

Pacific Training Group
Diploma
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;48 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Chuẩn bị cho vai trò quản lý nơi bạn sẽ hỗ trợ các cá nhân và nhóm để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Tìm hiểu cách lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và giám sát khối lượng c ...

Đọc thêm

Bằng tốt nghiệp sau đại học về lãnh đạo và quản lý

Avondale College of Higher Education
Graduate Diploma
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Khuôn viên trường
Trực tuyến

The Graduate Diploma của Lãnh đạo và Quản lý khóa học cung cấp một cơ hội cho những người ở vị trí lãnh đạo và quản lý để tiếp tục nghiên cứu của họ trong lĩnh vực này trong b ...

Đọc thêm

Văn bằng Lãnh đạo và Quản lý

International Nurse Training
Diploma
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
52&nbsp;-&nbsp;78 tuần
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các lĩnh vực kỹ năng cốt lõi cần thiết để thực hiện như một nhà lãnh đạo và người quản lý trong một loạt các ngành công nghiệp, từ Trung đến Q ...

Đọc thêm

Văn bằng Lãnh đạo và Quản lý

Australian College of Skills & Education Pty Ltd
Diploma
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
12 tháng
Anh
Trực tuyến

Trình độ này nhắm vào những người học muốn có bằng Cử nhân Quản trị và Lãnh đạo BSB51915, để chính thức hóa các kỹ năng hiện có, tiến bộ trong sự nghiệp của họ hoặc có khả năn ...

Đọc thêm

Advanced Diploma of Leadership

FOCUS LEARNING
Advanced Diploma
<
78 tuần
Anh
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Khóa học này được thiết kế để phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hành chính trên tất cả các ngành, chẳng hạn như phát triển các ưu tiên công vi ...

Đọc thêm

Văn bằng nâng cao về Lãnh đạo và Quản lý

Pacific Training Group
Advanced Diploma
<
Toàn thời gian
<
18 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Chuẩn bị cho các vị trí quản lý cấp cao, nơi bạn sẽ chịu trách nhiệm hình thành, lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện. Tốt nghiệp với các kỹ năng quản lý chuyên ngành và kiến t ...

Đọc thêm

Chứng chỉ Lãnh đạo và Quản lý Nâng cao Trực tuyến

Pacific Training Group
Advanced Diploma
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;48 tháng
Anh
Trực tuyến

Chuẩn bị cho các vị trí quản lý cấp cao, nơi bạn sẽ chịu trách nhiệm hình thành, lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện. Tốt nghiệp với các kỹ năng quản lý chuyên ngành và kiến t ...

Đọc thêm

Văn bằng Lãnh đạo và Quản lý Trực tuyến

Pacific Training Group
Diploma
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;48 tháng
Anh
Trực tuyến

Chuẩn bị cho vai trò quản lý nơi bạn sẽ hỗ trợ các cá nhân và nhóm để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Tìm hiểu cách lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và giám sát khối lượng c ...

Đọc thêm

Văn bằng lãnh đạo

FOCUS LEARNING
Diploma
<
52 tuần
Anh
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Trình độ này dành cho sinh viên để nâng cao kỹ năng của họ và kiến ​​thức rộng rãi về lãnh đạo và quản lý. Khóa học này có thể dẫn đến các vai trò như quản lý kinh doanh, Quản ...

Đọc thêm