Filter
Diploma
Châu Phi Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Tất cả

Xem Các Khóa học về Khoa học Đời sống Châu Phi 2019

Học viên có thể tham gia các chương trình cấp chứng chỉ ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông để có được các kĩ năng và học vấn cần thiết cho một ngành cụ thể hoặc theo học sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân hoặc cao học để phát triển và mài dũa các kĩ năng cho một lựa chọn nghề nghiệp nhất định.

Các khóa đào tạo Sinh học & Khoa học đời sống thường giúp sinh viên ra trường có việc làm trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Đôi khi các chương trình này sẽ kết hợp các môn học về sinh học con người với các môn về vật lý, hóa học, và thậm chí cả địa chất để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa các sinh vật sống.

Có thể bất kỳ khu vực nào khác có thể phù hợp với sự đa dạng và kích thước của Châu Phi? Với lịch sử, cảnh quan và văn hóa đóng góp imitable, hầu như không có khu vực cung cấp một nghiên cứu ở nước ngoài gặp phải đó là khó khăn hơn hoặc đáp ứng nhiều hơn về nghiên cứu.

Xem tất cả Các Khóa học về Khoa học Đời sống Châu Phi 2019

Đọc thêm Đọc ít hơn
Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này:

4 Kết quả trong Khoa học Đời sống, Châu Phi

Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này:
South African Business & Technology Institute

Mục đích của trình độ chuyên môn này là cho phép các Giám sát viên tiến tới vị trí Quản lý trang trại Junior với sự tham khảo cụ thể về Sản xuất động vật. Sau khi hoàn th ... [+]

Mục đích của trình độ chuyên môn này là cho phép các Giám sát viên tiến tới vị trí Quản lý trang trại Junior với sự tham khảo cụ thể về Sản xuất động vật.

Tom tăt nội dung chương trinhHọc kỳ 01 Triển vọng nghề nghiệpGiám sát trang trạiNhà chăn nuôiQuản lý trang trại trẻChứng nhận

Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh sẽ nhận được Giấy chứng nhận sản xuất động vật NQF 4

Lệ phí phải trả

* Các khoản phí sau phải trả cho mỗi cấp và có thể tăng theo các Chính sách Tài chính của SABTI

Phí đăng ký R500Gửi tiền R2800Trả gó... [-]
Cộng hòa Nam Phi Johannesburg
Tháng Hai 2020
Toàn thời gian
2 học kỳ
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
University of Johannesburg

Mục đích chính của Văn bằng Quốc gia về Công nghệ Thực phẩm là phát triển những sinh viên tốt nghiệp có thể thể hiện kiến thức và kỹ năng tập trung về Công nghệ Thực phẩm ... [+]

CAMPUS DOORNFONTEIN

Mục đích chính của Văn bằng Quốc gia về Công nghệ Thực phẩm là phát triển những sinh viên tốt nghiệp có thể thể hiện kiến thức và kỹ năng tập trung về Công nghệ Thực phẩm. Do đó, chương trình tập trung vào việc trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và chuyên sâu về các nguyên tắc chung và kỹ năng thực tế áp dụng cho ngành Công nghệ Thực phẩm. Là một phần của nghiên cứu văn bằng và phối hợp với các tổ chức / cơ quan / tổ chức tại nơi làm việc có liên quan, sinh viên cũng được tiếp xúc với thế giới công việc có liên quan để có được kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng thực tế trong bối cảnh nơi làm việc. Học phí và kinh nghiệm làm việc cho phép sinh viên thành công tiếp cận một số cơ hội nghề nghiệp và việc làm liên quan đến phân tích chuyên môn của họ.... [-]

Cộng hòa Nam Phi Johannesburg
Tháng Hai 2020
Anh
Toàn thời gian
3 - 4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
University of Johannesburg

Mục đích trung tâm của Văn bằng quốc gia về Công nghệ sinh học là phát triển những sinh viên tốt nghiệp có thể chứng minh kiến thức và kỹ năng tập trung về Công nghệ sinh ... [+]

CAMPUS DOORNFONTEIN

Mục đích trung tâm của Văn bằng quốc gia về Công nghệ sinh học là phát triển những sinh viên tốt nghiệp có thể chứng minh kiến thức và kỹ năng tập trung về Công nghệ sinh học. Do đó, chương trình tập trung vào việc trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và chuyên sâu về các nguyên tắc chung và kỹ năng thực tế áp dụng cho ngành Công nghệ sinh học. Là một phần của nghiên cứu văn bằng và phối hợp với các tổ chức / cơ quan / tổ chức tại nơi làm việc có liên quan, sinh viên cũng được tiếp xúc với thế giới công việc có liên quan để có được kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng thực tế trong bối cảnh nơi làm việc. Học phí và kinh nghiệm làm việc cho phép sinh viên thành công tiếp cận một số cơ hội nghề nghiệp và việc làm liên quan đến phân tích chuyên môn của họ.... [-]

Cộng hòa Nam Phi Johannesburg
Tháng Hai 2020
Anh
Toàn thời gian
3 - 4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
University of Johannesburg

Mục đích chính của Văn bằng quốc gia về Hóa sinh là để phát triển những sinh viên tốt nghiệp có thể chứng minh kiến thức và kỹ năng tập trung trong Hóa sinh. ... [+]

CAMPUS DOORNFONTEIN

Mục đích chính của Văn bằng quốc gia về Hóa sinh là để phát triển những sinh viên tốt nghiệp có thể chứng minh kiến thức và kỹ năng tập trung trong Hóa sinh. Do đó, chương trình tập trung vào việc trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và chuyên sâu về các nguyên tắc chung và các kỹ năng thực tế áp dụng cho ngành Hóa sinh. Là một phần của nghiên cứu văn bằng và phối hợp với các tổ chức / cơ quan / tổ chức tại nơi làm việc có liên quan, sinh viên cũng được tiếp xúc với thế giới công việc có liên quan để có được kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng thực tế trong bối cảnh nơi làm việc. Học phí và kinh nghiệm làm việc cho phép sinh viên thành công tiếp cận một số cơ hội nghề nghiệp và việc làm liên quan đến phân tích chuyên môn của họ.... [-]

Cộng hòa Nam Phi Johannesburg
Tháng Hai 2020
Anh
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh