Chương trình này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cho một vị trí phi hành đoàn bay với Hãng hàng không châu Âu và làm việc như một phi công trên máy bay đã đăng ký của Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ đủ điều kiện với ít nhất:

Giấy phép thí điểm thương mại EASA CPL và Công cụ đánh giá

Lý thuyết ATA EASA

EASA MCC Airbus A320 (Hợp Tác Đa Tác Giả) khóa học

FCL 1.055 kiểm tra trình độ tiếng Anh

Trình độ đánh giá thương mại và công cụ của FAA.

Chương trình có thể hoàn thành trong 18 tháng. Nó cung cấp sự linh hoạt trong quá trình đào tạo bằng cách cho phép sinh viên đã có EASA PPL tham gia chương trình và được giảm giá.

Chương trình thí điểm theo dõi nhanh

Loại thị thực cần thiết cho (Mỹ / Châu Âu) M1 / ​​Shengen
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại Andorra Aviation Academy »

Khóa học này là ở trường
Duration
18 tháng
Toàn thời gian
Price
6,900 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày