Chức năng của EU

Diplomatic Academy

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chức năng của EU

Diplomatic Academy

Chức năng của EU

Khóa học tập trung vào các vấn đề hiện tại của Liên minh Châu Âu. Lãnh đạo của khóa học này là cựu lãnh đạo của Đại diện thường trực Séc cho Liên minh châu Âu trong nhiệm kỳ tổng thống Czech của Hội đồng EU.Cập nhật lần cuối September 26, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 4, 2019
Duration
Thời hạn
7 giờ
Price
Giá
380 EUR
Locations
Cộng hòa Séc - Prague, Prague
Ngày bắt đầu : Tháng 2 4, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 4, 2019
Cộng hòa Séc - Prague, Prague
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ