Giấy chứng nhận cơ đa thương mại

San Diego Flight Training International

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giấy chứng nhận cơ đa thương mại

San Diego Flight Training International

Người nộp đơn sẽ nhận được 120 giờ huấn luyện bay như sau; (Dual 26 giờ. không phức tạp, Dual 10 giờ. phức tạp, Dual 19 giờ. đa động cơ, Solo 65 giờ. không phức tạp và 65 giờ giảng dạy trong lớp học (Directed Study 35 - Ground Chỉ thị 30).

hướng dẫn học mặt đất bao gồm việc chuẩn bị và thủ tục preflight; thủ tục máy bay phức tạp; hệ thống máy bay phức tạp; tiên tiến khí động học cơ đa; hạn chế hiệu suất máy bay; Quy định hàng không liên bang; stall nhận thức; biểu đồ và ấn phẩm hàng không; trợ radio để VFR chuyển hướng; dịch vụ khí tượng và dữ liệu thời tiết; hệ thống không phận quốc gia; thông tin liên lạc vô tuyến điện; kiểm soát không lưu; yếu tố y tế aero; hoạt động thương mại; hành khách và cước tải; diễn tập ban đêm; và hoạt động mặt đất.

chuyến bay huấn luyện giáo trình bao gồm các thủ tục preflight; hoạt động sân bay; tối đa hiệu suất cất cánh và hạ cánh; diễn tập bay hiệu suất tối đa; diễn tập tham chiếu mặt đất; chuyển hướng và xuyên quốc gia bay; chuyến bay và quầy hàng chậm; hoạt động máy bay phức tạp; diễn tập chuyến bay thương mại; quy trình khẩn cấp; hoạt động ban đêm; và postflight cuộc họp.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
51,000 USD
Locations
Hoa Kỳ - San Diego, California
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Hoa Kỳ - San Diego, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ