Giấy chứng nhận tốt nghiệp Cao học trong lãnh đạo được cung cấp qua mạng Internet với hai yêu cầu cư trú về trường. Học sinh phải tham dự hai cư trú mười ngày một lần mỗi năm học tập và luôn luôn trong tháng của tháng. Giấy chứng nhận tốt nghiệp Cao học trong lãnh đạo sử dụng phương pháp tự học yêu cầu học sinh phải học một cách độc lập, nhưng không đơn độc. giá trị định hướng quan điểm giáo dục của chúng tôi là dựa trên một nền tảng Kinh Thánh và thế giới quan Kitô giáo, cung cấp nội dung đặc biệt trong chương trình này.

Yêu cầu trình độ

Để nhận được Giấy chứng nhận tốt nghiệp Cao học, học sinh phải áp dụng cho và được chấp nhận trong hoặc tiến sĩ hoặc các chương trình DSL. Hơn nữa, sinh viên phải hoàn thành 30 giờ tín dụng của các khóa học chính.

Khóa học này là Học tại trường kết hợp trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date