Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong các nghiên cứu về thuế bao gồm thuế bốn khóa học sau đại học (622 ACC, ACC 624, ACC 627, và ACC 630), được thực hiện trong một kết hợp của các video tương tác, trên mạng và các định dạng lớp học truyền thống. Tốt nghiệp các khóa học khác về thuế có thể được thay thế dựa trên lợi ích của học sinh và làm việc học tập trước và / hoặc kinh nghiệm làm việc như thẩm định và phê duyệt một cố vấn khoa MST. Chứng nhận này thường có thể được hoàn thành trong một khoảng thời gian mười tám tháng (hoặc ít hơn với thay thế được phê duyệt).

Một học sinh mong muốn có giấy chứng nhận tốt nghiệp trong các nghiên cứu thuế phải đáp ứng tiêu chuẩn nhập học cùng các áp dụng đối với các chương trình MST, trong đó có một số điểm chấp nhận được về các kỳ thi GMAT, và phải có sự một khóa học về thuế thu nhập cơ bản trong vòng năm năm trước khi bắt đầu chương trình. Tất cả các khóa học Giấy chứng nhận đủ điều kiện để Michigan Nhà nước yêu cầu CPA CPE.


Xem 3 các khóa học tại Seidman College of Business, Grand Valley State University »

Khóa học này là Học tại trường kết hợp trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
18 tháng
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date