Read the Official Description

Khóa học này cho phép các chuyên gia CNTT cập nhật kiến ​​thức và kỹ năng của họ trong một lĩnh vực thiết yếu của CNTT để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Lựa chọn nghề nghiệp bao gồm nhà phát triển cơ sở dữ liệu, lập trình viên / nhà phân tích cơ sở hoặc nhà phân tích kinh doanh.

Program taught in:
Anh

See 57 more programs offered by University of Technology Sydney »

Last updated November 25, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
0.5 - 1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
20,755 AUD
trong AUD mỗi 24cp phiên
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date