Đọc Mô tả chính thức

Quản lý dự án (Chứng chỉ tốt nghiệp)

Chứng chỉ tốt nghiệp này chuẩn bị cho sinh viên về kỷ luật ngày càng được công nhận và có giá trị trong quản lý dự án. Tập trung vào quản lý hiệu quả các nguồn lực bao gồm con người, công nghệ và tài chính. Học sinh có được các kỹ năng cần thiết để xác định, phân tích và giải quyết các thách thức kinh doanh, trong khi học cách tối đa hóa tác động của chúng.

Yêu cầu nhập học: Trường Quản trị Kinh doanh yêu cầu ứng viên có ít nhất ba năm kinh nghiệm quản lý (hoặc tương đương).

Yêu cầu hoàn thành lớp học và lớp tối thiểu: Học sinh trong chương trình chứng chỉ này phải đạt tiêu chuẩn học tập của sinh viên sau đại học và đạt điểm tối thiểu B- cho mỗi khóa học được yêu cầu trong giấy chứng nhận.

Yêu cầu chứng nhận

18 tín chỉ

  • CNTT 503 Quản lý Công nghệ thông tin
  • MGT 502 Quản lý Đổi mới
  • MGT 551 Kỹ năng đàm phán và Hòa giải
  • MSC 545 Quản lý Dự án
  • Quản lý chương trình MSC 555
  • Một (1) khóa học sau đây: LA 561 Luật và Môi trường Kinh doanh, MGT 525 Quản lý tri thức, 500 khóa học CNTT khóa học
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 12 các khóa học tại Marymount University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date