Đọc Mô tả chính thức

các VIU Chứng chỉ Quản lý dự án độc đáo so Bằng của Thạc sĩ Quản lý dự án hoặc chương trình MBA với nồng độ trong quản lý dự án trong hai lĩnh vực: Trọng tâm của một Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong quản lý dự án là trên kết quả chiến lược chứ không phải là kết quả chiến lược tổ chức, và các khóa học chứng chỉ được liên kết chủ yếu với quy trình cốt lõi và các khu vực kiến ​​thức được tìm thấy trong quản lý dự án Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Học sinh trong độ lợi chương trình chứng chỉ chuyên sâu kỹ năng phân tích, kỹ thuật thông tin liên lạc các bên liên quan, lập kế hoạch và thực hiện chiến lược kỹ năng, cũng như cái nhìn sâu sắc quản lý và lãnh đạo.

Yêu cầu trình độ

Học sinh phải có tất cả sáu (6) các khóa học (18 giờ tín dụng).

  • 605 Hệ thống Quản lý dự án PMP
  • 610 Chất lượng thực hành quản lý dự án PMP
  • PMP Quản lý dự án 615 rủi ro
  • PMP 620 hợp đồng và mua sắm
  • 625 Thực hành quản lý dự án nâng cao PMP
  • PMP 650 PMP luyện thi
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 7 các khóa học tại Virginia International University »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
13,068 USD
Deadline
Trường liên hệ
Applicant Outside of the US July 15th, 2016; Applicant Already in the US August 19th, 2016
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applicant Outside of the US July 15th, 2016; Applicant Already in the US August 19th, 2016
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applicant Outside of the US July 15th, 2016; Applicant Already in the US August 19th, 2016
End Date