Read the Official Description

Một cấu trúc sáng tạo cung cấp cho sinh viên một giới thiệu về các kỹ năng, thái độ và khả năng chuyên nghiệp liên quan đến việc quản lý và dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghiệp.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong quản lý được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, các tổ chức khách hàng và các cơ quan chuyên môn cho giáo dục quản lý.

Các lựa chọn nghề nghiệp bao gồm các vị trí cấp quản lý trong ngành hoặc chính phủ.

Program taught in:
Anh

See 57 more programs offered by University of Technology Sydney »

Last updated November 25, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
0.5 - 1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
19,580 AUD
trong AUD mỗi 24cp phiên
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date