Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong quản lý

University of Technology Sydney

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong quản lý

University of Technology Sydney

Một cấu trúc sáng tạo cung cấp cho sinh viên với một giới thiệu về các kỹ năng, thái độ và năng lực chuyên môn có liên quan trong việc quản lý và lãnh đạo các ngành công nghiệp.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong quản lý được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của các cá nhân, tổ chức khách hàng và các cơ quan chuyên môn để quản lý giáo dục.

Lựa chọn nghề nghiệp bao gồm các vị trí quản lý cấp cao nhất trong ngành công nghiệp hoặc chính phủ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
0.5 - 1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
18,650 AUD
trong AUD cho mỗi học kỳ 24cp
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ