Giấy chứng nhận Marketing

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We invite talented Russian managers and provide them with a quality international business training program that will help them use their talent in developing a business career. The American Institute ... Đọc thêm

We invite talented Russian managers and provide them with a quality international business training program that will help them use their talent in developing a business career. The American Institute of Business and Economics (AIBEc) is one of the oldest private business schools operating in Moscow for almost 30 years More than 2500 students from Russia, Europe, Asia, and the USA studied at AIBEc Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.