Read the Official Description

Sự tương tác thành công giữa nghề luật sư và UTS : Luật bảo đảm một sự kết hợp chặt chẽ giữa một nền giáo dục hạng nhất và một bằng cấp pháp lý sau đại học có thể bán được. Các lớp học được giảng dạy bởi sự kết hợp của các chuyên gia thực hành, nhân viên học tập toàn thời gian và các học giả quốc tế, và các cơ hội cho nghiên cứu xuyên tổ chức, cả trong và ngoài nước Úc, được khuyến khích.

Chuyên môn và phát triển chuyên môn dẫn đến sự nghiệp trong một loạt các chuyên gia tìm kiếm sau khi thực hành pháp luật.

Program taught in:
Anh

See 57 more programs offered by University of Technology Sydney »

Last updated November 20, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
21,600 AUD
trong AUD mỗi 24cp phiên
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date