Giới thiệu về Tiếp thị Nha khoa

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

implantesArgentina online, using the VisualRex platform, offers you one of the best experiences of Online Education in implantology and other related areas. The service is streaming on demand, which a ... Đọc thêm

implantesArgentina online, using the VisualRex platform, offers you one of the best experiences of Online Education in implantology and other related areas. The service is streaming on demand, which allows you to follow your courses on the devices you want, and when you want. Once the Online Course has been approved, you have the possibility and the advantage of participating in a One-week Intensive Practical Course (CPI), where you will apply everything you have learned, placing between 6 to 12 implants on patients. Online students, 10% Bonus on CPI and other benefits. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.