Giới thiệu về quản lý khu vực công

THÔNG TIN MẤU CHỐT

 • Mã khóa học: PS102A
 • Thời lượng: 3 ngày
 • Học phí: £ 1575

TOM TĂT NỘI DUNG CHƯƠNG TRINH

Chính trị và khu vực công

 • Khác biệt chính trị
 • Vai trò của nhà nước
 • Trạng thái tập trung hoặc phi tập trung?
 • Chính trị và quản lý: giá trị

Chi tiêu công

 • Bối cảnh chính sách kinh tế vĩ mô
 • Chính sách tài chính và chu kỳ kinh tế
 • Số tiền được chi tiêu là bao nhiêu?
 • Tiền đến từ đâu?
 • Chi tiêu công trong các chính quyền cống hiến
 • Tại sao mức chi tiêu công lại quan trọng?
 • Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và hậu quả của nó

Chính sách và quản lý xã hội

 • Lựa chọn công cụ chính sách
 • Xu hướng trong chính sách và quản lý
 • Bảo dưỡng thu nhập
 • Chăm sóc cộng đồng
 • Giáo dục
 • Tư pháp hình sự
 • Chính sách y tế
 • Nhà ở

Khán giả mục tiêu

 • Người đứng đầu dịch vụ công cộng, người quản lý và những người làm việc trong một số năng lực với khu vực công.
 • Những người làm việc trong khu vực công có trách nhiệm mang lại thay đổi để tổ chức của họ hiệu quả hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho tiền bạc.
 • Giám đốc điều hành dịch vụ công mà hiểu nhu cầu cải cách và, như một nhóm, suy nghĩ qua việc hiệu chỉnh lại nhà nước và các dịch vụ của nó mà điều này ngụ ý.
 • Những người muốn giải quyết các đặc tính, mục tiêu và kỷ luật của dịch vụ công và sẽ giúp tạo ra phương tiện tái tạo và củng cố chúng.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học quản trị công khai này, bạn sẽ có thể hiểu:

 • Chính trị và các chính sách khác nhau đối với khu vực công và quản lý của nó.
 • Tài chính công, làm thế nào chính sách tài chính được thực hiện, những gì tiền công được chi vào và nó đến từ đâu.
 • Cuộc khủng hoảng tài chính phát sinh sau vụ tai nạn ngân hàng năm 2008 và các nguồn thâm hụt.
 • Các lĩnh vực chính sách cần được quản lý, bao gồm bảo trì thu nhập, chăm sóc cộng đồng, giáo dục, công lý hình sự, sức khỏe và nhà ở.

GÌ BAO GỒM:

 • 18 giờ đào tạo dựa trên lớp học
 • Apple ipad
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 131 các khóa học tại London Business Training & Consulting »

Cập nhật lần cuối September 28, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng 8 28, 2019
Duration
3 ngày
Toàn thời gian
Price
1,575 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 28, 2019
End Date
Tháng 8 30, 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 12 4, 2019
End Date
Tháng 12 6, 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 28, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 8 30, 2019

Tháng 12 4, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 6, 2019