Giao hàng hoạt động

THÔNG TIN MẤU CHỐT

 • Mã khóa học: OPM102A
 • Thời lượng: 1 tuần
 • Học phí: £ 2675

TOM TĂT NỘI DUNG CHƯƠNG TRINH

Năng lực quản lý

 • Đo nhu cầu và công suất
 • Đặt công suất cơ sở của hoạt động
 • Cách đối phó với sự không phù hợp giữa nhu cầu và năng lực
 • Cách hoạt động hiểu được hậu quả của quyết định về năng lực của họ

Quản lý chuỗi cung ứng

 • Cách chuỗi cung ứng cạnh tranh
 • Quản lý các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng
 • Quản lý phía cung
 • Quản lý phía cầu
 • Sự năng động của chuỗi cung ứng

Quản lý hàng tồn kho

 • Tại sao nên có bất kỳ khoảng không quảng cáo nào?
 • Số lượng đặt hàng - quyết định khối lượng
 • Khi nào để đặt hàng - quyết định thời gian
 • Kiểm soát khoảng không quảng cáo

Hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát

 • Hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát là gì?
 • ERP và cách nó phát triển thành hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát phổ biến nhất
 • Triển khai hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát

Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP)

 • Kế hoạch sản xuât Tổng thể
 • Các hóa đơn vật liệu (BOM)
 • Hồ sơ khoảng không quảng cáo
 • Quá trình lưới MRP
 • Kiểm tra dung lượng MRP

Khán giả mục tiêu

 • Giám đốc điều hành và người quản lý
 • Trưởng phòng ban
 • Giám đốc điều hành hoạt động, cán bộ và nhân viên
 • Những người muốn tìm hiểu làm thế nào để lập kế hoạch và kiểm soát việc cung cấp các quá trình hoạt động.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu được:

 • Các hoạt động cần phải quyết định cách thay đổi dung lượng của chúng (nếu có) khi nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của họ biến động.
 • Các hoạt động liên quan đến nhau như thế nào trong bối cảnh mạng lưới nhà cung cấp và khách hàng rộng hơn và cách thức quản lý các mối quan hệ này.
 • Các nguồn tài nguyên được chuyển đổi tích lũy như hàng tồn kho như thế nào khi chúng chảy qua các quy trình, hoạt động hoặc mạng lưới cung cấp.
 • Làm thế nào hệ thống là cần thiết để quản lý số lượng rất lớn thông tin cần thiết để lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động, và cách lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) được sử dụng để làm điều này.
 • Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) như là một cách tiếp cận để tính toán có bao nhiêu phần hoặc vật liệu của các loại cụ thể được yêu cầu và thời gian chúng được yêu cầu.

GÌ BAO GỒM:

 • 30 giờ đào tạo dựa trên lớp học
 • Apple ipad
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 131 các khóa học tại London Business Training & Consulting »

Cập nhật lần cuối September 28, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng 10 21, 2019
Duration
1 tuần
Toàn thời gian
Price
2,675 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 10 21, 2019
End Date
Tháng 10 25, 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 21, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 10 25, 2019