Văn bằng tốt nghiệp trong Thể thao Truyền thông

University of Technology Sydney

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Văn bằng tốt nghiệp trong Thể thao Truyền thông

University of Technology Sydney

Sự sắp xếp độc đáo của UTS với Sydney Cricket Ground Trust mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên qua các mã thể thao, bổ sung thêm yếu tố thực hành trong nhà cho mọi khía cạnh của khóa học. Học sinh đứng đằng sau hậu trường và trước hành động. Khóa học được giảng dạy bởi các giáo viên từ Trường Truyền thông và Trường Kinh doanh của UTS cùng với các học viên ngành công nghiệp hàng đầu. Sự nhấn mạnh là cung cấp cả cơ hội học tập thực tế và phản xạ, để sinh viên tốt nghiệp là những người làm và suy nghĩ, và có cả kỹ năng thực tế và chiến lược.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình có kỹ năng nghiên cứu, báo cáo và sản xuất mạnh mẽ và linh hoạt, và hiểu biết quan trọng về phương tiện truyền thông thể thao đương đại có khả năng làm việc trên nền tảng, kênh và kỷ luật trong môi trường kỹ thuật số và mới nổi. những ý tưởng mới, giải quyết vấn đề và thu hút khán giả phấn đấu hướng tới các vị trí công nghiệp được trang bị một sự hiểu biết âm thanh về các cuộc tranh luận đạo đức, chuyên nghiệp và chính trị hiện tại trong thể thao.


Các lựa chọn nghề nghiệp bao gồm: phóng viên, nhà sản xuất, người trình bày và biên tập viên trên tất cả các hình thức thể thao và các cơ quan thể thao, các cơ quan và các tổ chức tư nhân và công cộng có liên quan.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối November 20, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
1 - 1.5 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
15,585 AUD
trong AUD mỗi 24cp phiên
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ