HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LÀM NAIL

Chung

Chương trình mô tả

Bạn luôn muốn chia sẻ những kỹ năng chuyên môn của mình và khao khát thế hệ Kỹ thuật viên Nail tiếp theo? Chương trình Hướng dẫn Kỹ thuật viên Làm móng sẽ dạy bạn cách trở thành một nhà giáo dục nghề nghiệp. Học sinh học cách lập kế hoạch giảng dạy, quản lý lớp học, tài liệu giảng dạy sử dụng các phong cách học tập khác nhau, cũng như học các trách nhiệm hành chính và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The Tooele Technical College (Tooele Tech) is the newest college of the Utah System of Technical Colleges (UTECH) system. The eight colleges that make up the UTECH system each serve a specific geograp ... Đọc thêm

The Tooele Technical College (Tooele Tech) is the newest college of the Utah System of Technical Colleges (UTECH) system. The eight colleges that make up the UTECH system each serve a specific geographic region within the state. Tooele Tech serves high school students, adults and businesses in Tooele County, including Dugway, Grantsville, Stansbury Park, Tooele and Wendover. Đọc ít hơn