Hệ thống mức độ hỗ trợ nền tảng (FdSc) - xác nhận bởi các trường đại học Salford

The Manchester College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Hệ thống mức độ hỗ trợ nền tảng (FdSc) - xác nhận bởi các trường đại học Salford

The Manchester College

Đã xác thực của Đại học Salford khóa học về - các hệ thống hỗ trợ Bằng cơ sở (FdSc) là gì?

Mức độ nền tảng này được thiết kế để cung cấp các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để duy trì và sửa chữa thiết bị máy tính và hệ thống. Khóa học này là lý tưởng cho việc sửa chữa và bảo trì các chuyên gia (kỹ thuật viên IT / quản lý dịch vụ CNTT), hiện đang làm việc, những người muốn phát triển kỹ năng của họ và có được một bằng cấp cao hơn, hoặc cho bất cứ ai muốn bắt đầu một nghề nghiệp trong sửa chữa và bảo trì .

Học sinh phát triển các kỹ năng kỹ thuật cao và chuyên gia, ngoài các kỹ năng nhận thức kinh doanh, được giảng dạy theo yêu cầu của nhà tuyển dụng tham gia vào việc thiết kế các chương trình.

Đối tượng nghiên cứu bao gồm:

  • Phần mềm và phần cứng bảo trì - bảo trì tiến độ công việc - Máy tính xách tay, máy tính xách tay và PDA - ứng dụng Internet - Điện tử và kỹ thuật số logic - Mạng yếu tố cần thiết - Một yếu tố cần thiết + (CompTIA) - Network + (CompTIA) - Cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin ITIL V3 Thư viện

Đánh giá này sử dụng một loạt các hoạt động, bao gồm các báo cáo, thuyết trình, làm việc nhóm, bài tập thực tế, thời gian thử nghiệm hạn chế, đánh giá đồng đẳng và tóm tắt ngành công nghiệp trực tiếp.

Tôi sẽ được những gì có thể làm sau khi tôi đã hoàn thành khóa học này?

Mức độ nền tảng chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp cho một loạt các sự nghiệp, bao gồm cả công ty giúp đỡ kỹ thuật bàn, sửa chữa máy tính và kỹ thuật băng ghế dự bị bảo trì, sửa chữa máy tính và kỹ thuật lĩnh vực bảo trì và quản lý các dịch vụ CNTT.

Sau khi hoàn thành thành công của sinh viên đại học nền tảng có thể tiến triển vào năm thứ ba và 'TOP UP' FdSc của họ cho một Cử nhân (Hons) máy tính kinh doanh với CNTT (Đã xác thực của Đại học Salford).

Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Manchester, England
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ