Hệ thống thông tin quản lý Essentials - Cấp độ 1

THÔNG TIN MẤU CHỐT

 • Mã khóa học: IT102A
 • Thời lượng: 1 tuần
 • Phí: £ 2625

TOM TĂT NỘI DUNG CHƯƠNG TRINH

Quy trình kinh doanh, Hệ thống thông tin và Thông tin

 • Sự cần thiết phải hiểu quy trình kinh doanh
 • Mô hình quy trình nghiệp vụ
 • Sử dụng IS để cải thiện chất lượng quy trình
 • Thông tin là gì?
 • Đặc điểm dữ liệu cần thiết cho thông tin chất lượng

Phần cứng và phần mềm

 • Phần cứng máy tính
 • Phần mềm hệ điều hành
 • Phần mềm ứng dụng
 • Phần mềm nguồn mở như một giải pháp thay thế khả thi

Xử lý cơ sở dữ liệu

 • Mục đích của cơ sở dữ liệu
 • Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) là gì?
 • Ứng dụng cơ sở dữ liệu để làm cho cơ sở dữ liệu hữu ích hơn
 • Một NoSQL DBMS là gì?

Đám mây

 • Tại sao đám mây lại là tương lai cho hầu hết các tổ chức?
 • Sử dụng đám mây
 • Sử dụng dịch vụ đám mây một cách an toàn

Các tổ chức và hệ thống thông tin

 • IS khác nhau như thế nào theo phạm vi?
 • Giải quyết các phòng ban thông qua các hệ thống doanh nghiệp
 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và tích hợp ứng dụng doanh nghiệp (EAI)
 • IS liên doanh nghiệp

Khán giả mục tiêu

Khóa học MIS này phù hợp cho:

 • Những người muốn đánh giá, đánh giá và áp dụng công nghệ hệ thống thông tin mới nổi (IS) cho doanh nghiệp.
 • Những người muốn đóng vai trò tích cực trong việc phát triển hệ thống để tạo ra một IS đáp ứng nhu cầu của họ.
 • Những người cần học cách sử dụng IS để hoàn thành nhiệm vụ công việc của họ.
 • Những người muốn sử dụng IS để đạt được chiến lược kinh doanh của họ.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Đánh giá cao việc sử dụng các quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin và thông tin trong các tổ chức.
 • Thể hiện sự hiểu biết về phần cứng và phần mềm và vị trí của chúng trong các hệ thống thông tin quản lý.
 • Nhận biết các tính năng và công nghệ chính được triển khai trong quản lý và xử lý cơ sở dữ liệu.
 • Giải thích đám mây là gì và có thể xác định các cơ hội và mối đe dọa tiềm năng mà điện toán đám mây cung cấp cho các tổ chức
 • Nhận biết lợi ích chính của hệ thống thông tin trong các tổ chức bao gồm việc áp dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM), lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và tích hợp ứng dụng doanh nghiệp (EAI).

GÌ BAO GỒM:

 • 30 giờ đào tạo dựa trên lớp học
 • Apple ipad
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 131 các khóa học tại London Business Training & Consulting »

Cập nhật lần cuối September 28, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng 9 9, 2019
Duration
1 tuần
Toàn thời gian
Price
2,625 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 9, 2019
End Date
Tháng 9 13, 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 9, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 9 13, 2019