Read the Official Description

Tìm hiểu Trung Quốc ở trung tâm của Trung Quốc tại Đại học Bách khoa Đại Liên

20 giờ cho mỗi khóa học trong tuần. tổng số 100 giờ. lịch trình giảng dạy và nội dung giảng dạy có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của đương đơn.

Yêu cầu

Bị từ năm 18 tuổi đến 65 tuổi, và có sức khỏe tốt, không có giới hạn về giờ học.

Thủ tục đăng ký

  • Application Form Đối với sinh viên quốc tế đến học ở trên DPU "
  • 1 ảnh (3cmX4cm)
  • 1 Bản sao hộ chiếu

Học bổng

Các loại tiền (RMB)

  • Học bổng Chính phủ Trung Quốc: Theo "Các biện pháp của Status Học bổng Chính phủ Trung Quốc"
  • Học bổng Chính phủ Liêu Ninh: Theo "Các biện pháp của Status học bổng Chính phủ Liêu Ninh"
  • Đại Liên Chính phủ thành phố học bổng: 15,000RMB / năm
  • DPU học bổng hạng nhất: 3,000RMB / năm
  • DPU học bổng hạng nhì: 2,000RMB / năm
  • DPU học bổng hạng ba: 1,000RMB / năm
  • Học bổng cá nhân đối với hoạt động: 500RMB / năm
Program taught in:
Trung Quốc

See 1 more programs offered by Dalian Polytechnic University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
320 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
2,800 CNY
cho một khóa học 1 tháng.
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date