Học tiếng Anh

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Tiếng Anh Học thuật (AE) được thiết kế cho những sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh cho Chương trình Thành công Sinh viên Toàn cầu của UMass Lowell Navitas (GSSP).

Tiếng Anh học thuật được thực hiện trên cơ sở học kỳ và bao gồm 20 giờ lên lớp mỗi tuần. Trong thời gian học tiếng Anh học thuật, học sinh sẽ tập trung vào việc phát triển năng lực nhất quán, sự tự tin và hiệu quả trong các kỹ năng nghe, nói, phát âm và ngữ pháp / từ vựng, đồng thời đọc, nói và viết bằng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu đầu vào của trình độ đại học.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

UMass Lowell is a national research university committed to preparing students for work in the real world— solving real problems and helping real people—by providing an affordable, high-quality educat ... Đọc thêm

UMass Lowell is a national research university committed to preparing students for work in the real world— solving real problems and helping real people—by providing an affordable, high-quality education. Đọc ít hơn