mục tiêu

Tìm hiểu để thực hiện quy trình đổi mới, tập trung vào các kết quả cụ thể cho lĩnh vực bán hàng, đạt được sự thích ứng với các thách thức của thị trường.


Lợi ích của chương trình

 • Tăng tiềm năng sáng tạo của người tham gia.
 • Tăng sự cạnh tranh đổi mới tập trung vào bán hàng.
 • Thúc đẩy năng suất và giá trị kinh doanh thông qua các cải tiến tạo ra kết quả hiệu quả.
 • Tạo ra một môi trường lý tưởng có lợi cho sự đổi mới.


Đạo diễn

Nhân viên điều hành, người quản lý hoặc những người quan tâm đến việc phát triển kỹ năng bán hàng của họ.


Nội dung của chương trình

Hội thảo 4 mô-đun tổng cộng 40 giờ học.

Module 1. Giới thiệu về sự sáng tạo và đổi mới trong bán hàng (10 giờ)

 • Thay đổi mô hình
 • Sáng tạo như một nguồn cảm hứng cho nhân viên kinh doanh
 • Đổi mới kinh doanh: đặc điểm, tầm quan trọng và quy trình

Học phần 2. Kỹ thuật đổi mới áp dụng cho nhân viên kinh doanh (10 giờ)

 • Động não tập trung vào đổi mới
 • Hiệp hội các ý tưởng
 • Giải quyết vấn đề với tâm trí cởi mở
 • Sơ đồ hoa sen
 • Những thách thức của sự đổi mới để lập kế hoạch, chiến lược, ra quyết định và giải quyết vấn đề trong bán hàng

Mô-đun 3. Tư duy thiết kế và đổi mới (10 giờ)

 • Tư duy thiết kế là gì?
 • Các bước chiến lược
 • Ứng dụng để đổi mới bán hàng
 • Kế hoạch hành động và thực hiện

Module 4. Lãnh đạo đổi mới (10 giờ)

 • Tầm quan trọng của việc trở thành giám đốc kinh doanh sáng tạo
 • Động lực để làm việc nhóm
 • Môi trường ủng hộ sự đổi mới và quản lý năng lượng cảm xúc
 • Động lực để thành công
 • Kết thúc và kết luận
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 129 các khóa học tại Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial) »

Cập nhật lần cuối October 29, 2018
Khóa học này là ở trường
Duration
40 - 95 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
18,400 MXN
Theo địa điểm
Theo ngày