mục tiêu

Phát triển kỹ năng để thiết kế các giải pháp mới cho các vấn đề tạo ra giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.


Lợi ích của chương trình

 • Bạn sẽ áp dụng phương pháp và công cụ để tăng kỹ năng của bạn và do đó thực hiện các dự án đổi mới và xác định các cơ hội kinh doanh mới.
 • Bạn sẽ biết các công cụ dễ dàng và có cấu trúc có thể được áp dụng ngay lập tức trong công ty để phát triển từng giai đoạn của phương pháp luận.
 • Bạn sẽ phát triển năng lực liên quan đến đổi mới và quản lý dự án.
 • Bạn sẽ sử dụng một phương pháp cải tiến để giải quyết các vấn đề kinh doanh tập trung vào nhu cầu của khách hàng.
 • Bạn sẽ tăng phương pháp tiếp cận và đổi mới có sẵn cho công ty.


Đạo diễn

Sinh viên tốt nghiệp và kỹ sư làm việc trong các công ty, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp, lãnh đạo dự án, chịu trách nhiệm về đổi mới và quy trình, người quản lý và người ra quyết định.


Nội dung của chương trình

Hội thảo tư duy thiết kế bao gồm năm học phần, tổng cộng 40 giờ học.

Module 1. Giới thiệu về tư duy thiết kế (8 giờ)

 • Tầm nhìn và Chiến lược thiết kế tư duy.
 • Câu Thiết kế tư duy (Ideatec)
 • Mô hình thiết kế tư duy (DTH Canvas).

Mô-đun 2. Cảm hứng: Công cụ lấy thông tin (Đồng cảm với khách hàng) (8 giờ)

 • Tầm quan trọng của kiến ​​thức khách hàng.
 • Công cụ để thu thập thông tin tập trung vào người sử dụng.
 • Phân tích thông tin để tạo ra sự đổi mới.

Mô-đun 3. Phát triển: Phương pháp sáng tạo để xác định các tùy chọn giải pháp (8 giờ)

 • Sáng tạo trong việc tìm kiếm giải pháp.
 • công cụ sáng tạo.
 • Đánh giá và ưu tiên các giải pháp.

Module 4. Ứng dụng: Thiết kế và Prototyping các lựa chọn thay thế. Đánh giá và kế hoạch lặp lại (8 giờ)

 • Tangibilización ý tưởng.
 • Phân loại các nguyên mẫu.
 • Pitch để trình bày nguyên mẫu.
 • lựa chọn thay thế kế hoạch đánh giá.
 • việc thu thập và phân tích dữ liệu.
 • Trình bày kết quả.

Mô-đun 5. Ứng dụng: Tính khả thi và khả thi các giải pháp thay thế (8 giờ)

 • FV Mô hình phát triển.
 • công cụ VF để chạy.
 • Trình bày dự án để giám đốc điều hành.
 • các dự án phát triển con đường tập trung vào việc đổi mới.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 129 các khóa học tại Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial) »

Cập nhật lần cuối October 29, 2018
Khóa học này là ở trường
Duration
40 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
19,400 MXN
Theo địa điểm
Theo ngày
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date