mục tiêu

Kế hoạch quản lý các mối quan hệ với khách hàng giá trị nội bộ và bên ngoài thông qua quá trình cải tiến để hỗ trợ câu chuyện thành công mang tính xây dựng và có lợi nhuận lâu dài.


Lợi ích của chương trình

 • Bạn sẽ có thể theo dõi các hành động dịch vụ.
 • Bạn sẽ xác định các khu vực để cải thiện và tích cực điểm.
 • Bạn sẽ thực hiện một bản đồ quy trình dẫn đến trải nghiệm cụ thể và bền vững với khách hàng.
 • Bạn sẽ xác định chi phí cơ hội của việc không cung cấp một dịch vụ tốt.
 • Bạn sẽ học cách mới để có được quy trình và dịch vụ WOW.


Đạo diễn

Người thực hiện bộ phận dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, các nhà quản lý thương mại và dịch vụ.


Nội dung của chương trình

Thiết kế Hội ​​thảo Thiết kế Dịch vụ của WOW bao gồm năm học phần, tổng cộng 40 giờ học.

Mô-đun 1. Toàn cầu hoá dịch vụ: Mô hình kinh doanh dịch vụ (8 giờ)

 • Nền kinh tế thế giới và khả năng cạnh tranh trong dịch vụ
 • nền tảng dịch vụ mô hình
 • Các phương pháp hay nhất: các mô hình kinh doanh thành công

Mô-đun 2. Thiết kế Hành trình Khách hàng và Lập bản đồ Quy trình Dịch vụ (8 giờ)

 • Dịch vụ kế hoạch chi tiết
 • Maps của sự đồng cảm
 • dịch vụ thiết kế suy nghĩ

Module 3. Khách hàng nội bộ (6 giờ)

 • Quá trình giữa các phòng ban: phá vỡ silo
 • Sự đồng cảm giữa các thế hệ: millennials, centennials và người cao niên như một đội
 • Halocracia: các mô hình mới của dịch vụ nội bộ

Mô-đun 4. Sử dụng ICT và phân tích kinh doanh để đo lường dịch vụ (12 giờ)

 • phân tích kinh doanh và các điểm tiếp xúc
 • Mô hình SERVQUAL cho phép đo dịch vụ
 • ICT hỗ trợ việc tạo ra các cơ sở dữ liệu
 • Làm thế nào để có được dữ liệu và hiểu biết sâu sắc của chuỗi cung ứng dịch vụ từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng.

Học phần 5. Chiến lược dịch vụ nền tảng WOW (8 giờ)

 • Dịch vụ là một lợi nhuận khác biệt của công ty
 • mô hình Disney
 • mô hình Zappos
 • mô hình Amazon
 • Tạo mô hình riêng của bạn phát triển các chiến lược dịch vụ
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 129 các khóa học tại Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial) »

Cập nhật lần cuối October 29, 2018
Khóa học này là ở trường
Duration
40 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
18,400 MXN
Theo địa điểm
Theo ngày
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date