Hội thảo về Kế hoạch tài chính và tài chính

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Hội thảo về Kế hoạch tài chính và tài chính

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

mục tiêu

Tìm hiểu một cách sâu sắc hơn việc quản lý chính xác kế hoạch tài chính và tài chính.


Lợi ích của chương trình

 • Bạn sẽ có được một lệnh đầy đủ về quy hoạch hành chính, để áp dụng những gì bạn đã học được trong các công ty.
 • Bạn sẽ biết phương pháp chính xác để chuẩn bị một chiến lược tài chính.
 • Bạn sẽ hoàn toàn xác định những gì trốn thuế, tránh và mô phỏng.
 • Bạn sẽ hiểu tài sản của một người là gì và chúng được lên kế hoạch chính xác như thế nào, để tránh các lỗi phát sinh ảnh hưởng đến gia đình của họ trong tương lai.
 • Bạn sẽ học cách truyền tải di sản gia đình.
 • Bạn sẽ học cách phát triển các chiến lược hành chính và tài chính.


Đạo diễn

Kế toán, kiểm toán viên, kiểm soát viên và giám đốc điều hành có liên hệ với các lĩnh vực lập kế hoạch tài chính và tài chính.


Nội dung của chương trình

Hội thảo về lập kế hoạch tài chính và tài chính bao gồm một mô-đun, tổng cộng 40 giờ học tập.

Mô-đun 1. Lập kế hoạch tài chính và tài chính (40 giờ)

 • Lập kế hoạch tài chính
 • Lập kế hoạch thuế.
 • Lập kế hoạch hôn nhân tài chính.
 • Chiến lược thuế
 • Thực hành rằng các sinh viên sẽ phát triển thông qua những gì họ đã học được trong khóa học, xây dựng kế hoạch tài chính của riêng họ.
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Người Tây Ban Nha


Cập nhật lần cuối October 26, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 3 22, 2019
Duration
Thời hạn
40 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
19,400 MXN
Locations
Mexico - Santiago de Querétaro, Querétaro
Ngày bắt đầu : Tháng 3 22, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 3 22, 2019
Mexico - Santiago de Querétaro, Querétaro
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ